POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORU - I REFORMA JAVNE UPRAVE

Reforma javne uprave, zaposleni u javnom sektoru 2015

Opšti cilj reforme je - unapređenje rada javne uprave, odnosno obezbeđivanje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima. Neefikasnost i visoki troškovi javne uprave - delimično su posledica - viška i i nepovoljne struktura zaposlenih, ali ni linearno smanje broja zaposlenih - ne zadovoljava cilj (uz nove probleme). Vlada se opredelila za -koncept reorganizacije celog sistema javne uprave, gde će se višak zaposlenih utvrđivati na osnovu prethodnih analiza: funkcija, poslova, organizacije, broja i strukture zaposlenih, u narednom periodu (do 2017. godine).

Reforma javne uprave je jedan od osnovnih elemenata strukturnih reformi javnog sektora, u cilju uspostavljanja dugoročne održivosti javnih finansija i uspostavljanja zdravog privrednog ambijenta.

Početkom 2014. godine,  usvojena je - Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji - kojom je definisano da je racionalizacija državne uprave - stalan proces u Republici Srbiji, čija suština podrazumeva - ukidanje nepotrebnih poslova, pojednostavljenje procedura, smanjivanje broja zaposlenih za kojima ne postoji potreba i druge uštede troškova, a da se pri tome ne umanji delotvornost i efikasnost obavljanja upravnih poslova.

Marta 2015. godine, usvojen je - Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015-2017. godine - kojim se operacionalizuje Strategija i definišu mere, rezultati i aktivnosti za sprovođenje reforme javne uprave.

Pomenimo još Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu - kojim je izvršeno smanjenje troškova za zarade zaposlenih za 12,5%, što navodi na zaključak da je prva faza racionalizacije već sprovedena i to linearno.

Ali, iako višak i nepovoljna struktura zaposlenih stvara probleme (koji, dalje - dovode do neefikasnosti javne uprave i predstavljaju teret za čitavu privredu), linearno smanje broja zaposlenih („smanjenje radi smanjenja” i „uklapanja” u propis) - u praksi (takođe) može da prouzrokuje ozbiljne rizike po sistem, da ugrozi obavljanje neophodnih redovnih funkcija i umanji kvaliteta i efikasnosti rada.

S obzirom na dosadašnja negativna iskustva u procesu racionalizacije broja zaposlenih, kao i moguće negativne efekte  (kao što su povećanje rizika siromaštva, povećanja socijalnih rizika itd.) - Vlada se opredelila da koncept - smanjenja troška zaposlenih (kao posledica smanjenja broja zaposlenih u javnoj upravi) - bude što je moguće manje posledica linearne racionalizacije, a što više posledica reorganizacije celog javne uprave.

Reforma javnog sektora, koja se sprovodi kroz proces optimizacije - nema izuzetaka, bez obzira na specifičnosti korisnika javnih sredstava, a sprovodiće se uz poštovanje utvrđenih standarda u pojedinim oblastima rada i primenu načela odgovornog fiskalnog upravljanja, racionalnosti, funkcionalnosti i efikasnosti, na kojima se zasniva i novodoneti - Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, objavljen je u „Sl. glasniku RS”, br. 68/2015 od 4. avgusta 2015. godine, koji je stupio na snagu - 12. avgusta 2015. godine, a PRIMENJUJE se DO - 31. decembra 2018. godine.

Izuzetak od stupanja na snagu, odnosno početka primene - odnosi se na član 20. ovog zakona, koji počinje da se primenjuje u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona (11. oktobar 2015. godine - šezdeseti dan)

Član 20. Zakona, odnosi se na prestanak radnog odnosa i glasi:

“ Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju

Član 20.

Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni status.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radni odnos zaposlenog u javnom sektoru iz stava 1. ovog člana ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

Sporazumom iz stava 3. ovog člana može se utvrditi nastavak radnog odnosa zaposlenog najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Sporazum iz stava 3. ovog člana zamenjuje odredbe ugovora o radu, odnosno rešenje o zasnivanju radnog odnosa u delu kojim se uređuje vrsta i dužina trajanja radnog odnosa.

Poslodavac može, u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa iz stava 1. ovog člana, pribavljati podatke iz službene evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, zaposlenom kome je navršenje radnog veka i nastavak radnog odnosa nakon navršenja radnog veka uređen posebnim zakonom, radni odnos prestaje u skladu sa posebnim zakonom.

Odredba stava 7. ovog člana ne primenjuje se na državne službenike. “

 

Takođe, članom 34. propisano je da njegovim stupanja na snagu - prestaju da važe:

a -

 

Na kraju, skrećemo pažnju na još jedan zakon (u vezi zaposlenih i drugih radno angažovanih lica u javnom sektoru), a to je - Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Cilj donošenja Zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava (po rečima Predlagača Zakona) je - uspostavljanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod svih korisnika javnih sredstava, čime će se stvoriti baza kadrovskih podataka za efikasno upravljanje ljudskim resursima i praćenje politike isplate ličnih primanja zaposlenih, sve u cilju ostvarivanja ekonomskih, odnosno finansijskih interesa države. Predloženo zakonsko rešenje treba da ima pozitivan uticaj na sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava, posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi, radne odnose i plate u državnim organima, radne odnose i plate u javnim agencijama i javnim službama, kao i poslove koji se odnose na sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, radne odnose i plate u jedinicama lokalne samouprave i teritorijalne autonomije.

 

Videti i:

LJ.M.V.

Objavljeno: 19.08.2015.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)