POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

USTAVNI SUD PRESUDIO - NEMA “USLOVLJAVANJA” GRAĐANA - ZAŠTITA JAVNOG INTERESA - UZ POŠTOVANJE PROPISA I BEZ NEPOTREBNIH OGRANIČENJA PRAVA GRAĐANA

Olimpijski tim

Zakonsko propisivanje obaveznog USKRAĆIVANJA izdavanja (kažnjenom licu) dozvola, potvrda i drugih dokumente (saobraćajne dozvole, registarske tablice ...) - zato što ima "neizmirene novčane obaveze”, odnosno neplaćene novčane kazne za prekršaje - predstavlja ograničavanje ostvarenja ličnih prava, pre svega prava na imovinu i prevazilazi (ustavom dozvoljenu) svrhu ograničenja ovih prava, odnosno država ima druga efikasna sredstva za ostvarivanje i zaštitu javnog interesa.

 

Odlukom Ustavnog suda - Broj IUz-367/2013 - koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 98/2016, od 8. decembra 2016. godine - utvrđena je NESAGLASNOST sa Ustavom odredbi člana 336. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/13 i 13/16), te ove odredebe PRESTAJU DA VAŽE (na osnovu člana 168. stav 3. Ustava) danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u "Službenom glasniku Republike Srbije" (što je 8. decembar 2016. godine).

 

Podsetimo, protiv odredbi člana 336. Zakona o prekršajima iz 2013. godine (pre izmena iz 2016. godine) - pokrenut je postupak za utvrđivanje ustavnosti ovih odredbi, pa kako je u toku (ovog) postupka pred Ustavnim sudom - donet Zakon o izmenama Zaokna o prekršajima (kojim je izmenjen član 336.) - Ustavni sud je Rešenjem IUz-367/2013 od 26. maja 2016. godine pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 336. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/13 i 13/16), a obustavio postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 336. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", broj 65/13).

 

Novodoneti član 336. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/13 i 13/16), glasi:

"U svrhu naplate izrečene novčane kazne, troškova postupka i drugih dosuđenih novčanih iznosa koji su evidentirani u registru novčanih kazni, kažnjenom licu dok u potpunosti ne izmiri dugovani iznos neće se dozvoliti:

1) izdavanje vozačke dozvole i probne vozačke dozvole;

2) izdavanje potvrde o registraciji, saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, potvrde o privremenoj registraciji vozila i privremenih registracijskih tablica;

3) odjava vozila.

 

Posebnim zakonom može se predvideti i privremeno uskraćivanje izdavanja ili produženja važnosti drugih dozvola i dokumenata.

Ne može se uskratiti izdavanje ili produženje važnosti dozvola i dokumenata kojim bi se ugrozilo ostvarivanje Ustavom garantovanih ljudskih i manjinskih prava, zdravlje i bezbednost ljudi, životna sredina ili imovina većeg obima".

Ustavni sud je utvrdio da su i sada važećim - novodonetim odredbama člana 336. Zakona - zadržana i dalje rešenja kojima se propisuje uskraćivanje izdavanja Zakonom taksativno nabrojanih dozvola i potvrda.

Ustavni sud je ocenio da ograničenje propisano odredbama člana 336. Zakona (iako privremeno i uvedeno zakonom) i opravdano potrebom zaštite legitimnog cilja u javnom interesu (efikasnija naplata prekršajnih novčanih sankcija) nije neophodno u demokratskom društvu, odnosno da država i bez propisivanja ovog ograničenja - ima druga efikasna sredstva za naplatu svih novčanih obaveza povodom učinjenih prekršaja, te da se ovakvim propisivanjem ne postiže pravična ravnoteža (balans) između zahteva opšteg interesa (za naplatu prekršajne kazne i drugih troškova postupka) i zahteva zaštite prava i interesa lica koje zahteva izdavanje i produženje važnosti određenih dozvola, potvrda i drugih dokumenata i za čije izdavanje to lice ispunjava (matičnim) zakonom propisane uslove.

Ustavni sudije inače, u svojoj dosadašnjoj praksi, u više svojih odluka razmatrao obim i svrhu ograničenja osnovnih ljudskih prava i sloboda propisanih pojedinim odredbama zakona, a koje su od značaja i za rešavanje ustavnosudskog spora i u ovom predmetu.

Tako je, primera radi, u Odluci  - Broj IUz-1503/2010 - od 8. aprila 2013. godine, oslanjajući se, pri tome, na svoje već zauzete stavove, izražene u odlukama - Broj IU-216/2004 -

 i - Broj IUz-225/2005, kojima je Ustavni sud izvršio sveobuhvatnu analizu Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zajemčenog prava na imovinu, sa stanovišta navedenim aktima predviđenih uslova za "dozvoljeno mešanje države" u ovo pravo, Ustavni sud utvrdio da odredbe člana 270. st. 3. i 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/09, 53/10 i 101/11) nisu u saglasnosti sa Ustavom.

Naime, Sud je i tada stao na stanovište da i osporenim odredbama navedenog Zakona "propisano ovlašćenje nadležnog organa da ne izvrši upis u registar vozila, odnosno da ne izda registracionu nalepnicu podnosiocu zahteva za vozilo koje ispunjava sve zakonom propisane uslove, osim uslova da sam podnosilac nema neizmirene novčane obaveze po osnovu izvršenih prekršaja ili krivičnih dela propisanih ovim zakonom, ima, po shvatanju Suda, u suštini značenje propisivanja uslova kojim se ograničava pravo vlasnika motornog vozila da (upisom u registar, odnosno dobijanjem registracione nalepnice) svoju stvar, motorno vozilo, koristi za namenu za koju ga je pribavio, odnosno da učestvuje u saobraćaju na putu". U ovoj odluci, Ustavni sud je, takođe, konstatovao da "imajući u vidu da osporene odredbe Zakona imaju značenje očiglednog ograničenja Ustavom zajemčenog prava na imovinu, a polazeći od Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda predviđene zaštite tog prava, te izgrađenih stavova Suda u pogledu uslova pod kojima je "mešanje države" u pravo na mirno uživanje imovine dozvoljeno, Ustavni sud je našao da osporene odredbe Zakona zbog svoje nepreciznosti i nepotpunosti nisu u funkciji obezbeđivanja vladavine prava i jednakosti svih pred zakonom...".

 

VIDETI - Odluku Ustavnog suda - Broj IUz-367/2013

 

U vezi ovlašćenja državnog organa prema građaninu (i njegovoj imovini) - Ustavni sud je doneo još jednu Odluku - Broj IUo-358/2014 - u vezi UKLANJANJA (nepropisno) parkiranog vozila. Konkretnije, radi se vremenskom periodu u kome vozač može da se pojavi i sam ukloni svoje vozilo.

Osporene su odredbe člana 54. stava 6. Pravilnika o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o promeni posebnih mera i ovlašćenja (donetog na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima) kojima je propisano - da se postupak uklanjanja vozila - smatra započetim kada specijalno vozilo stigne na mesto rada po pozivu nalogodavca ili kada su započete radnje za pripremu uklanjanja ili kada je dobijen nalog za premeštanje, a smatra se završenim - momentom odmicanja najmanje jednog para točkova vozila od podloge, nakon čega nije moguće izvršiti prekid uklanjanja vozila po izdatom nalogu.

Polazeći od Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a posebno od odredbe člana 296. stav 8. Zakona, kojom je izričito i nedvosmisleno propisano da će se uklanjanje vozila prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo, Ustavni sud je ocenio da odredba člana 54. stav 6. osporenog Pravilnika, u delu koji propisuje da se postupak uklanjanja vozila smatra završenim momentom odmicanja najmanje jednog para točkova vozila od podloge, nakon čega nije moguće izvršiti prekid uklanjanja vozila po izdatom nalogu, nije u saglasnosti sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Ovo stoga što, po nalaženju Ustavnog suda, postupak uklanjanja vozila nije završen sve dok se vozilo nalazi na "licu mesta", a odmicanjem jednog para točkova nepropisno zaustavljenog, odnosno parkiranog vozila od podloge, vozilo nije uklonjeno, odnosno još uvek se nalazi na licu mesta.

Takođe, prema shvatanju Suda, uklanjanje nepropisno zaustavljenog, odnosno parkiranog vozila koje ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju, odnosno onemogućava odvijanje saobraćaja je svrha preduzete mere koja se postiže na jedan od Zakonom propisanih načina, i to: - uklanjanjem vozila od strane prisutnog vozača po naredbi policijskog službenika;

- uklanjanjem vozila od strane policijskog službenika na za to određeno mesto, o trošku vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila, ukoliko vozač, u roku određenim rešenjem kojim se nalaže uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta, ne ukloni vozilo;

- uklanjanjem vozila od strane vozača, ako se vozač pojavi na licu mesta dok traje radnja uklanjanja.

Dakle, u ovom slučaju, podzakonski akt NIJE u skladu sa Zakonom, kojim su, u cilju regulisanja bezbednosti saobraćaja, propisana određena “uznemiravanja” prava korišćenja (“mirnog uživanja”) imovine (u ovom slučaju - “uklanjanje vozila”)

VIDETI - Odluku Ustavnog suda - Broj IUo-358/2014 - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LJ.M.V

 

 

 

 

Objavljeno: 12.12.2016.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Viši sud u Novom Sadu, 11. februara 2016. godine - doneo je presudu, koja je potvrđenja PRESUDOM Apelacionog suda u Novom Sadu, od 1. septembra 2016. godine i kojima je usvojen (potvrđen) tužbeni zahtev i “naloženo” da se ugovor o dugoročnom stambenom kreditu - raskida - usled bitno promenjenih okolnosti.

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2020.

USTAVNI SUD

Devizni prekršaj - Neprijavljivanje efektivnog stranog novca prilikom granične kontrole - Izricanje zaštitne mere - oduzimanja predmeta prekršaja - Odbijanje ustavne žalbe


DRŽAVNI SLUŽBENICI

Visoki službenički savet - Donet NOVI Poslovnik


TRGOVINA

Elektronska trgovina - Objavljeni vodiči za sigurnu e-trgovinu


PROMET NEPOKRETNOSTI

Centralizovana evidencija ugovora - Uređeno vođenje posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti


ZALOŽNO PRAVO

Puštena u rad oglasna tabla Registra zaloge


SUDSKA PRAKSA

Naknada štete


NAKNADA ŠTETE

Prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji


PLANSKI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

Obavezni elementi plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave


SUDSKA PRAKSA

Parnični postupak - Troškovi


PARNIČNI POSTUPAK

Pravo stranke na upotrebu svoga jezika u parničnom postupku


PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJU

Program "Moja prva plata"


SUDSKA PRAKSA

Radno pravo


ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Nije svako "pravljenje razlike" među licima diskriminacija


SOCIJALNA ZAŠTITA

Srbija će dobiti novi Zakon o Socijalnoj zaštiti


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sistem video-nadzora se koristi isključivo u skladu sa zakonom


PREKRŠAJI

Novi sistem elektronske kontrole i naplate parkiranja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Novi propis - Autobuska stajališta


SAOBRAĆAJ

Hidrografska delatnost


SUBVENCIJE

Vlada Republike Srbije - Usvojen program rasporeda korišćenja subvencija za hotelijere


TURIZAM

Pomoć turističkim agencijama


KULTURA

Koncerti, festivali, priredbe


SUDSKA PRAKSA

Krivični postupak - Troškovi


IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Osuđenici koriste "Skajp" i "Vajber" za kontakt sa porodicom tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Zakon o zaštiti od zarazne bolesti - Pojmovi iz Zakona


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)