POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Sve više zainteresovanih za servis Propisi ONLINE

Nakon samo nekoliko dana od puštanja u rad online sistema, stranicu je posetilo više od deset hiljada ljudi što pokazuje da je zainteresovanost za praćenje propisa preko interneta u Srbiji sve veća.

Ukoliko želite da sistem isprobate besplatno, to možete učiniti popunjavanjem DEMO online formulara. 


WEB SERVISU - online sistemu pristupate upisivanjem vašeg korisničkog imena i lozinke. Ukoliko prvi put koristite WEB SERVIS "Propisi online", neophodno je da se prethodno registrujete.

1. Registracija se vrši upisivanjem osnovnih podataka o korisniku i generisanjem pristupne lozinke. Podsećamo Vas da KORISNIČKO IME i LOZINKA moraju imati najmanje po 6 karaktera. Molimo Vas da sve podatke ispravno unesete kako bi korišćenje online sistema bilo što jednostavnije i sigurnije za Vas.

2. Kada pristupite sistemu, sistem će proveriti da li imate aktiviranih vaučera i ukoliko nemate, zamoliće Vas da jedan aktivirate.


3. Nakon aktivacije vaučera, dobijate pristup desetinama hiljada ažurnih propisa i ostalih stručnih sadržaja u našoj bazi.

 

KUPOVINA PREPAID VAUČERA

Za kupovinu pre paid vaučera, možete nam se obratiti na telefone: 011/369-22-90, 369-22-91, 369-20-69. Svaki vaučer je validan maksimum godinu dana i omogućuje odgovarajući broj, rok i vrstu pristupa našoj bazi podataka. Takođe možete direktno popuniti narudžbenicu na našem sajtu i poslati je direktno online. Na osnovu nje poslaćemo Vam fakturu, a ODMAH posle uplate iznosa sa fakture poslaćemo Vam E-mailom, poštom, telegramom, saopštiti Vam telefonom uz proveru, ili na drugi pogodan način vaučer, odnosno broj sa njega. Uvek ćete dobiti i vaučer u štampanoj formi.


GLAVNI PROZOR

Nakon logovanja otvara se glavni prozor u kome se nalazi - GLAVNA LINIJA ZA PRETRAŽIVANJE svih propisa (pozicionirana tako da zauzima centralni prostor), sa mogućnošću pretraživanja po NASLOVU, PO TEKSTU i UNUTAR TEKSTA.  Levu trećinu prozora zauzimaju DODATNI SADRŽAJI i LINKOVI za pristup brojnim i korisnim stručnim sadržajima i informacijama, neophodnim u Vašem svakodnevnom radu. Neki od najvažnijih sadržaja:


PRETRAŽIVANJE 

Centralno mesto zauzima GLAVNA LINIJA ZA PRETRAŽIVANJE u kojoj postavljate zahtev (kao na „GOOGLE-u“).
 
Zahtev postavljate (ukucavate, upisujete) u GLAVNU LINIJU ZA PRETRAŽIVANJE, malim ili velikim slovima – kako vam je zgodno.
 
A - Pretraživanje vršite - u okviru VAŽEĆIH („Aktuelnih“) propisa („default“ vrednost), dok propisima koji su prestali da važe (ili im je istekla važnost) možete pristupiti tako što ćete – ČEKIRATI – neku od ponuđenih opcija, odnosno - samo propise koji su prestali da važe („Ostali“) ili i jedne i druge („Svi“). Na raspolaganju su vam, dakle - Tri „check box-a“ (kućice) -  Aktuelni koji je i čekiran, kao i -  Ostali, Svi koji nisu, a nalaze se odmah ispod Glavne linije ZA PRETRAŽIVANJE.
 
B - Pretraživanje vršite - PO NASLOVIMA („default“ vrednost), a ako želite i unutar teksta propisa – ČEKIRAJTE –  Pretraživanje po tekstu propisa („check box“ se nalazi ispod Glavne linije ZA PRETRAŽIVANJE, odnosno ispod opcija pod A).

 
C -  Pretraživanje vršite - u okviru propisa koji imaju tekstove („default“ vrednost), a ako želite i propise koji nemaju tekstove, odnosno, želite sve naslove svih propisa koji su objavljeni (uključujući i razna rešenja o postavljenju, davanju saglasnosti i sl.), kao i broj i datum službenog glasila u kome su objavljeni – DEČEKIRAJTE –  Samo propisi koji imaju tekst („check box“ se nalazi ispod Glavne linije ZA PRETRAŽIVANJE, odnosno ispod opcija pod A i B, a neposredno
iznad tastera – Pretraži)
 
Nakon upisanog zahteva, i provere, odnosno čekiranja opcija pod A, B i C - pritiskom na taster –  Pretraži (ili na tastaturi – na taster „ENTER“) – otvara se LISTA PROPISA po zadatom uslovu.
 
Pozicionirani ste na prvoj strani LISTE PROPISA, a u dnu ekrana se nalaze informacije o broju strana koje sadrži LISTA PROPISA („klikom“ na broj željene strane – otvara se tražena strana). U zavisnosti od vaše rezolucije, u prozoru LISTE PROPISA – videćete i ove informacije o broju strana, ili ćete morati da „skrolujete na dole“ do njih.

 

Podsećamo – Naslovi u LISTI su prikazani po ABECEDNOM REDU, što znači da su npr. Naredbe ispred Odluka, Pravilnici ispred Rešenja, a Zakoni NA KRAJU (na poslednjim stranama).

 

LISTU PROPISA u kojoj se nalazite – možete zameniti drugom BEZ OBAVEZE POVRATKA u prvi EKRAN, jer vam je GLAVNA LINIJA ZA PRETRAŽIVANJE – dostupna na svakoj strani Liste (kliknite na opciju Propisi online koja se nalazi u gornjem levom uglu ekrana).

LISTA PROPISA sadrži (pregledno prikazane) - nazive propisa, a ispod svakog - broj i datum službenog glasila u kome je objavljen. „Klikom“ na odabrani naslov propisa – otvara se tekst traženog propisa.

Nakon „otvaranja teksta“, pozicionirani ste na početku kompletnog teksta propisa, u okviru koga možete (na uobičajeni način, npr. Ctrl+F, „Edit/Find“) dalje pretraživati.


PREPORUKE

PODSEĆAMO - Pravila koja važe za sva „pretraživanja i nalaženja traženog na Internetu“ – VAŽE I OVDE


IZBEGAVAJTE SKRAĆENICE (a ako baš morate – stavite ih pod znake navoda)!

IZBEGAVAJTE VEZNIKE I SLIČNO (npr. I, O, U, NA, ZA, DA ... – JER IH JE PREVIŠE, nema teksta u kome ih nema, a ne zaboravite – pretražujete u okviru pedeset hiljada tekstova)!

IZBEGAVAJTE SIMBOLE (npr. ( ) / - itd. – JER IH „programi ne podržavaju“, odnosno ignorišu ih („ne prijaju im“, a mogu vas i iznenaditi ponuđenim rešenjima)!

PAZITE kako kucate - većina nezadovoljavajućih „odgovora programa“ je SAMO POSLEDICA LOŠE OTKUCANOG zahteva, jer - ne zaboravite – program ne zna šta ste mislili i nije profesionalni korektor, pa ako želite TERETNICU, morate kucati: teretnica - pravilno, jer TARETNICA, TURETNICA ili TETETNICA – za program su nepostojeći termini (dovoljno je što „zna“ padeže i množinu – pa će na postavljeni zahtev: teretnica - dati i – teretnicama, teretnice, teretnicom ...)!

BUDITE SIGURNI „GDE SE NALAZITE“ - veliki broj mogućnosti u okviru enormnog broja „nečega“ (koje opet može biti vrlo raznorodno) – izuzetne je vrednosti i značaja, ali zahteva i malo dodatne pažnje (koja pre nije bila potrebna, jer – prosto – nije postojala mogućnost)! Na primer, ako tražite (mislite da tražite) pojam koji se nalazi unutar teksta propisa – PROVERITE DA LI STE ČEKIRALI PRETRAŽIVANJE PO TEKSTU. Ili, ako ste „otvorili“ tekst propisa – NE ZABORAVITE, VI PRETRAŽUJETE SAMO UNUTAR TOG TEKSTA. Ako ste „podigli“ više prozora - BUDITE SIGURNI U OKVIRU KOG PROZORA PRETRAŽUJETE.

BUDITE SIGURNI da je „JEZIK TASTATURE“ srpski – konkretno, radi se o nekim našim slovima (č, ć, đ, ž, š) koja se (kao što znate) ukoliko nije izvršeno podešavanje za srprski jezik, „vide“ kao simboli ([] {}|”), a njih kao što je gore rečeno – treba izbegavati. Dakle, ukoliko tražite pojam u kome se nalaze “kritična” slova - PROVERITE da li je podešen srpski jezik (ne zaboravite – na INTERNETU „maternji jezik“ je engleski - videti sliku)!

NE ZABORAVITE – radi se o moćnom pretraživaču i NEZAMISLIVO VELIKOJ BAZI PODATAKA (kada bi odštampali sve tekstove iz ove baze – bila bi potrebna zgrada - biblioteka koja bi, ukoliko bi imala jedan sprat prosečne visine za osam redova polica, zauzimala površinu od preko 1000 m2). Stoga izbegavajte „česte“ termine (rad, pravo isl, posebno unutar tekstova - jer je moguće da će se nalaziti u pet do deset hiljada tekstova). Budite obazrivi i sa više reči (dodavanjem čestih termina, možete umesto željenog suženja liste – u stvari samo dodati nove tekstove i kojima se nalaze novododate reči)

Preporuka:  Kucajte (bez obzira na mala ili velika slova)

jednu reč (u nominativu, jednine) – konkretno,

kucajte (u naslovu): advokat (dobićete i Tarife naknada i nagrada i Statute advokatskih komora, i Zakon o advokaturi ... );

ili, kucajte (u naslovu): državljanstvo (dobićete i - Zakon o državljanstvu, i „... o oduzimanju državljanstva ...“ i „ ... o pravnom položaju lica bez državljanstva itd);

Savetujemo da iz (ponekad dugačkih) naslova BIRATE KARAKTERISTIČNU (a što je moguće „ređu“) reč – npr. kucajte (u naslovu):  adekvatnost – i dobićete sve propise koji se odnose na - adekvatnost kapitala (jer da ste odabrali termin – kapital – dobili bi znatno veću listu);

ili, kucajte (sa „aktiviranim“ – Pretraživanjem po tekstu): aktuar (dobićete sve propise u kojima se reguliše neko pravo ili obaveza aktuara – na primer – Zakon o osiguranju, Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društva za osiguranje itd.).

dve reči – su takođe dobar izbor,
 
kucajte (u naslovu): organizovani kriminal (i dobićete daleko „bolju“ listu nego da ste kucali samo jednu reč – bilo „organizovani“ bilo „kriminal“);

ili, kucajte (u naslovu): – zatezna kamata (i dobićete Zakon o visini zatezne kamate – važeći i prethodni, ukoliko ste u glavnom prozoru čekirali  

ili, kucajte (u naslovu): – devizni zakon (i dobićete Zakon o deviznom poslovanju, ali i Zakon o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana i druge  vezane za devizno poslovanje;

ili, kucajte (u naslovu): – klasifikacija delatnosti (i dobićete – Zakon  o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja i podzakonske – Uredbu i pravilnik).


PODRAZUMEVA se:

MOŽETE kucati tražene reči i SA ZNACIMA NAVODA (“zakon o vanparničnom postupku“), što može značajno pomoći (dati vam samo taj propis) i savetujemo da to činite - kad god ste potpuno sigurni da se traženi propis tako zove, odnosno da se u traženom propisu nalazi baš ta i u takvom obliku reč.
Na primer, kucajte (u naslovu):        

“zakon o radu“
“zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju“
“zakon o parničnom postupku“
“zakon o izvršnom postupku“
“zakon o nasleđivanju“
“zakon o obligacionim odnosima“
“zakon o planiranju i izgradnji“

 
MOŽETE zadati (kucati) i VIŠE (celih ili skraćenih) REČI. - Npr. - kucajte (u naslovu) – suprotno plan izgrad – i dobićete traženu - Odluku o određivanju urbanističkih planova koji u celini ili u delovima nisu u suprotnosti sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Ovo je pogodno kod „dugih naziva“.
 
Na primer, kucajte (u naslovu):
 
zakon bezbed saobra – i dobićete Zakon o BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
poreski post administracija – i dobićete Zakon o o PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
zakon obligac odnos – i dobićete Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o obligacionim odnosima u  vazdušnom saobraćaju
zakon bezbed saobra – i dobićete zakon o BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA


PRIMERI

Pretraživanje po NASLOVU („default“ vrednost):

Kucajte (bez obzira na mala ili velika slova)

engleski jezik – dobićete sve propise koji sadrže tekst na engleskom jeziku
prilog – dobićete sve propise koji sadrže priloge
čovek – dobićete i propise u kojima se nalazi pojam – ljudi (npr. Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima)
prilog obrasci – dobićete sve propise koji sadrže priloge u kojima su Obrasci koji se najčešće koriste u svakodnevnom poslovanju (OPJ, M-UNK itd)
opj – dobićete samo one propise koji sadrže priloge u kojima se nalaze tražena skraćenica. Pazite – NISU SVE SKRAĆENICE OBRAZACA pogodne (M-UNK, DBS, LNA – mogu, jer nisu deo nijedne reči, dok – REF, ROD, SNA – mogu biti deo reči – referendum, reforme, rod, snaga i sl.).
poreska administracija
– dobićete – PROPISE o poreskoj administraciji
bezbednost saobraćaj – dobićete – SVE PROPISE o bezbednosti saobraćaja
zastupanje osiguranje – dobićete – SVE PROPISE koji se “tiču” obavljanja poslova zastupanja u osiguranju.
građevinska dozvola (može i – gra dozvola) – odnosno
upotrebna dozvola  – dobićete – PROPISE u vezi GRAĐEVINSKIH, odnosno UPOTREBNIH DOZVOLA
evrop sud ljud – dobićete SVE Odluke (presude i rešenja) Evropskog suda za ljudska prava
cena na malo 2009 – i dobićete INDEKSE i Pokazatelje RASTA CENA NA MALO, SAMO za 2009. godinu, po mesecima
troškovi života 2009 – i dobićete INDEKSE TROŠKOVA ŽIVOTA, SAMO za 2009. godinu, po mesecima
prosečna zarada 2009 – i dobićete SVE podatke o prosečnim zaradama po zaposlenom, sa i bez poreza i doprinosa, SAMO za 2009. godinu, po mesecima.

Pretraživanje po TEKSTU (aktivirajte check box):  Pretraživanje po tekstu propisa

Kucajte (bez obzira na mala ili velika slova)

“maloprodajne cene” “/2009” – i dobićete MALOPRODAJNE CENE duvana objavljene u 2009. g.
“br” “50/2009” – i dobićete sve propise objavljene u službenom glasilu broj 50/2009. Tako možete dobiti bilo koji broj službenog glasila iz bilo koje godine (npr. 40/2009, 36/2008... ) 
konosman, bilbord, teretnica, predbeležba

 

TIPS - FINANSIJE, KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO

KUCAJTE:   (Predlažemo tražite u tekstu)   i dobićete SVE AKTUELNE PROPISE u vezi sa:

”Pz-gra”          -           Porezom na dohodak građana 
”Pz-imo”         -           Poreza na imovinu
”Pz-pdv”         -           PDV-om
”Pz-akc”         -           Akcizama
”Pz-fisk”         -           Fiskalnim kasama                  
”Pz-dob”         -           Porezom na dobit 
”Pz-post”        -           Poreskim postupkom –
”Pz-dvos”        -           Izbegavanjem dvostrukog oporezivanja  
”Pz-ost”          -           Ostalim poreskim propisima 

Objavljeno: 22.09.2009.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Investicije svetla tačka rebalansa

https://www.politika.rs/sr/clanak/478518/Darija-Kisic-polozila-venac-na-Spomenik-Neznanom-junaku-na-Avali

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2021.

VLADA

Potreban društveni konsenzus o izmenama Ustava


NARODNA SKUPŠTINA

Novi zakoni - Popis stanovništva odložen za oktobar 2022. godine


RADNO PRAVO

Rad van prostorija poslodavca


SOCIJALNA PITANJA 

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom


PRIVREDA

Usvojena strategija o upravljanju preduzećima u vlasništvu države


JAVNE NABAVKE

Poništenje Ugovora o javnoj nabavci kao posebno ovlašćenje Republičke komisije


SUDSKA PRAKSA - Pravna shvatanja i pravni stavovi VKS

Nezakonito naplaćene naknade komunalnih usluga


ENERGETIKA

Novi zakoni za vodeću ulogu srpske energetike u regionu


ENERGETIKA

Ulaganje u energetsku efikasnost od višestrukog značaja


UNUTRAŠNJI POSLOVI

Opasne materije i sprečavanje akcidenata  - Vatrogasci-spasioci moraju biti zaštićeni najboljom opremom


PARNIČNI POSTUPAK

Isključenje i izuzeće sudije u parničnom postupku u kontekstu prava stranke na nezavistan i nepristrasan sud


KULTURA

Odluka o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja


MEĐUNARODNA SARADNJA

Srbija kredibilan kontributor u misijama UN i EU


NASLEDNO PRAVO

Nasleđivanje na osnovu zaveštanja u domaćem i međunarodnom pravu

ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Vlada - Digitalizacija spasila srpsku ekonomiju tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Prekršaji - Izvršenje kazne rada u javnom interesu


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Omladina - Izuzetan značaj angažovanja mladih tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Masovna vakcinacija jedino rešenje za okončanje pandemije


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)