POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

Sve više zainteresovanih za servis Propisi ONLINE

Nakon samo nekoliko dana od puštanja u rad online sistema, stranicu je posetilo više od deset hiljada ljudi što pokazuje da je zainteresovanost za praćenje propisa preko interneta u Srbiji sve veća.

Ukoliko želite da sistem isprobate besplatno, to možete učiniti popunjavanjem DEMO online formulara. 


WEB SERVISU - online sistemu pristupate upisivanjem vašeg korisničkog imena i lozinke. Ukoliko prvi put koristite WEB SERVIS "Propisi online", neophodno je da se prethodno registrujete.

1. Registracija se vrši upisivanjem osnovnih podataka o korisniku i generisanjem pristupne lozinke. Podsećamo Vas da KORISNIČKO IME i LOZINKA moraju imati najmanje po 6 karaktera. Molimo Vas da sve podatke ispravno unesete kako bi korišćenje online sistema bilo što jednostavnije i sigurnije za Vas.

2. Kada pristupite sistemu, sistem će proveriti da li imate aktiviranih vaučera i ukoliko nemate, zamoliće Vas da jedan aktivirate.


3. Nakon aktivacije vaučera, dobijate pristup desetinama hiljada ažurnih propisa i ostalih stručnih sadržaja u našoj bazi.

 

KUPOVINA PREPAID VAUČERA

Za kupovinu pre paid vaučera, možete nam se obratiti na telefone: 011/369-22-90, 369-22-91, 369-20-69. Svaki vaučer je validan maksimum godinu dana i omogućuje odgovarajući broj, rok i vrstu pristupa našoj bazi podataka. Takođe možete direktno popuniti narudžbenicu na našem sajtu i poslati je direktno online. Na osnovu nje poslaćemo Vam fakturu, a ODMAH posle uplate iznosa sa fakture poslaćemo Vam E-mailom, poštom, telegramom, saopštiti Vam telefonom uz proveru, ili na drugi pogodan način vaučer, odnosno broj sa njega. Uvek ćete dobiti i vaučer u štampanoj formi.


GLAVNI PROZOR

Nakon logovanja otvara se glavni prozor u kome se nalazi - GLAVNA LINIJA ZA PRETRAŽIVANJE svih propisa (pozicionirana tako da zauzima centralni prostor), sa mogućnošću pretraživanja po NASLOVU, PO TEKSTU i UNUTAR TEKSTA.  Levu trećinu prozora zauzimaju DODATNI SADRŽAJI i LINKOVI za pristup brojnim i korisnim stručnim sadržajima i informacijama, neophodnim u Vašem svakodnevnom radu. Neki od najvažnijih sadržaja:


PRETRAŽIVANJE 

Centralno mesto zauzima GLAVNA LINIJA ZA PRETRAŽIVANJE u kojoj postavljate zahtev (kao na „GOOGLE-u“).
 
Zahtev postavljate (ukucavate, upisujete) u GLAVNU LINIJU ZA PRETRAŽIVANJE, malim ili velikim slovima – kako vam je zgodno.
 
A - Pretraživanje vršite - u okviru VAŽEĆIH („Aktuelnih“) propisa („default“ vrednost), dok propisima koji su prestali da važe (ili im je istekla važnost) možete pristupiti tako što ćete – ČEKIRATI – neku od ponuđenih opcija, odnosno - samo propise koji su prestali da važe („Ostali“) ili i jedne i druge („Svi“). Na raspolaganju su vam, dakle - Tri „check box-a“ (kućice) -  Aktuelni koji je i čekiran, kao i -  Ostali, Svi koji nisu, a nalaze se odmah ispod Glavne linije ZA PRETRAŽIVANJE.
 
B - Pretraživanje vršite - PO NASLOVIMA („default“ vrednost), a ako želite i unutar teksta propisa – ČEKIRAJTE –  Pretraživanje po tekstu propisa („check box“ se nalazi ispod Glavne linije ZA PRETRAŽIVANJE, odnosno ispod opcija pod A).

 
C -  Pretraživanje vršite - u okviru propisa koji imaju tekstove („default“ vrednost), a ako želite i propise koji nemaju tekstove, odnosno, želite sve naslove svih propisa koji su objavljeni (uključujući i razna rešenja o postavljenju, davanju saglasnosti i sl.), kao i broj i datum službenog glasila u kome su objavljeni – DEČEKIRAJTE –  Samo propisi koji imaju tekst („check box“ se nalazi ispod Glavne linije ZA PRETRAŽIVANJE, odnosno ispod opcija pod A i B, a neposredno
iznad tastera – Pretraži)
 
Nakon upisanog zahteva, i provere, odnosno čekiranja opcija pod A, B i C - pritiskom na taster –  Pretraži (ili na tastaturi – na taster „ENTER“) – otvara se LISTA PROPISA po zadatom uslovu.
 
Pozicionirani ste na prvoj strani LISTE PROPISA, a u dnu ekrana se nalaze informacije o broju strana koje sadrži LISTA PROPISA („klikom“ na broj željene strane – otvara se tražena strana). U zavisnosti od vaše rezolucije, u prozoru LISTE PROPISA – videćete i ove informacije o broju strana, ili ćete morati da „skrolujete na dole“ do njih.

 

Podsećamo – Naslovi u LISTI su prikazani po ABECEDNOM REDU, što znači da su npr. Naredbe ispred Odluka, Pravilnici ispred Rešenja, a Zakoni NA KRAJU (na poslednjim stranama).

 

LISTU PROPISA u kojoj se nalazite – možete zameniti drugom BEZ OBAVEZE POVRATKA u prvi EKRAN, jer vam je GLAVNA LINIJA ZA PRETRAŽIVANJE – dostupna na svakoj strani Liste (kliknite na opciju Propisi online koja se nalazi u gornjem levom uglu ekrana).

LISTA PROPISA sadrži (pregledno prikazane) - nazive propisa, a ispod svakog - broj i datum službenog glasila u kome je objavljen. „Klikom“ na odabrani naslov propisa – otvara se tekst traženog propisa.

Nakon „otvaranja teksta“, pozicionirani ste na početku kompletnog teksta propisa, u okviru koga možete (na uobičajeni način, npr. Ctrl+F, „Edit/Find“) dalje pretraživati.


PREPORUKE

PODSEĆAMO - Pravila koja važe za sva „pretraživanja i nalaženja traženog na Internetu“ – VAŽE I OVDE


IZBEGAVAJTE SKRAĆENICE (a ako baš morate – stavite ih pod znake navoda)!

IZBEGAVAJTE VEZNIKE I SLIČNO (npr. I, O, U, NA, ZA, DA ... – JER IH JE PREVIŠE, nema teksta u kome ih nema, a ne zaboravite – pretražujete u okviru pedeset hiljada tekstova)!

IZBEGAVAJTE SIMBOLE (npr. ( ) / - itd. – JER IH „programi ne podržavaju“, odnosno ignorišu ih („ne prijaju im“, a mogu vas i iznenaditi ponuđenim rešenjima)!

PAZITE kako kucate - većina nezadovoljavajućih „odgovora programa“ je SAMO POSLEDICA LOŠE OTKUCANOG zahteva, jer - ne zaboravite – program ne zna šta ste mislili i nije profesionalni korektor, pa ako želite TERETNICU, morate kucati: teretnica - pravilno, jer TARETNICA, TURETNICA ili TETETNICA – za program su nepostojeći termini (dovoljno je što „zna“ padeže i množinu – pa će na postavljeni zahtev: teretnica - dati i – teretnicama, teretnice, teretnicom ...)!

BUDITE SIGURNI „GDE SE NALAZITE“ - veliki broj mogućnosti u okviru enormnog broja „nečega“ (koje opet može biti vrlo raznorodno) – izuzetne je vrednosti i značaja, ali zahteva i malo dodatne pažnje (koja pre nije bila potrebna, jer – prosto – nije postojala mogućnost)! Na primer, ako tražite (mislite da tražite) pojam koji se nalazi unutar teksta propisa – PROVERITE DA LI STE ČEKIRALI PRETRAŽIVANJE PO TEKSTU. Ili, ako ste „otvorili“ tekst propisa – NE ZABORAVITE, VI PRETRAŽUJETE SAMO UNUTAR TOG TEKSTA. Ako ste „podigli“ više prozora - BUDITE SIGURNI U OKVIRU KOG PROZORA PRETRAŽUJETE.

BUDITE SIGURNI da je „JEZIK TASTATURE“ srpski – konkretno, radi se o nekim našim slovima (č, ć, đ, ž, š) koja se (kao što znate) ukoliko nije izvršeno podešavanje za srprski jezik, „vide“ kao simboli ([] {}|”), a njih kao što je gore rečeno – treba izbegavati. Dakle, ukoliko tražite pojam u kome se nalaze “kritična” slova - PROVERITE da li je podešen srpski jezik (ne zaboravite – na INTERNETU „maternji jezik“ je engleski - videti sliku)!

NE ZABORAVITE – radi se o moćnom pretraživaču i NEZAMISLIVO VELIKOJ BAZI PODATAKA (kada bi odštampali sve tekstove iz ove baze – bila bi potrebna zgrada - biblioteka koja bi, ukoliko bi imala jedan sprat prosečne visine za osam redova polica, zauzimala površinu od preko 1000 m2). Stoga izbegavajte „česte“ termine (rad, pravo isl, posebno unutar tekstova - jer je moguće da će se nalaziti u pet do deset hiljada tekstova). Budite obazrivi i sa više reči (dodavanjem čestih termina, možete umesto željenog suženja liste – u stvari samo dodati nove tekstove i kojima se nalaze novododate reči)

Preporuka:  Kucajte (bez obzira na mala ili velika slova)

jednu reč (u nominativu, jednine) – konkretno,

kucajte (u naslovu): advokat (dobićete i Tarife naknada i nagrada i Statute advokatskih komora, i Zakon o advokaturi ... );

ili, kucajte (u naslovu): državljanstvo (dobićete i - Zakon o državljanstvu, i „... o oduzimanju državljanstva ...“ i „ ... o pravnom položaju lica bez državljanstva itd);

Savetujemo da iz (ponekad dugačkih) naslova BIRATE KARAKTERISTIČNU (a što je moguće „ređu“) reč – npr. kucajte (u naslovu):  adekvatnost – i dobićete sve propise koji se odnose na - adekvatnost kapitala (jer da ste odabrali termin – kapital – dobili bi znatno veću listu);

ili, kucajte (sa „aktiviranim“ – Pretraživanjem po tekstu): aktuar (dobićete sve propise u kojima se reguliše neko pravo ili obaveza aktuara – na primer – Zakon o osiguranju, Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društva za osiguranje itd.).

dve reči – su takođe dobar izbor,
 
kucajte (u naslovu): organizovani kriminal (i dobićete daleko „bolju“ listu nego da ste kucali samo jednu reč – bilo „organizovani“ bilo „kriminal“);

ili, kucajte (u naslovu): – zatezna kamata (i dobićete Zakon o visini zatezne kamate – važeći i prethodni, ukoliko ste u glavnom prozoru čekirali  

ili, kucajte (u naslovu): – devizni zakon (i dobićete Zakon o deviznom poslovanju, ali i Zakon o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana i druge  vezane za devizno poslovanje;

ili, kucajte (u naslovu): – klasifikacija delatnosti (i dobićete – Zakon  o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja i podzakonske – Uredbu i pravilnik).


PODRAZUMEVA se:

MOŽETE kucati tražene reči i SA ZNACIMA NAVODA (“zakon o vanparničnom postupku“), što može značajno pomoći (dati vam samo taj propis) i savetujemo da to činite - kad god ste potpuno sigurni da se traženi propis tako zove, odnosno da se u traženom propisu nalazi baš ta i u takvom obliku reč.
Na primer, kucajte (u naslovu):        

“zakon o radu“
“zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju“
“zakon o parničnom postupku“
“zakon o izvršnom postupku“
“zakon o nasleđivanju“
“zakon o obligacionim odnosima“
“zakon o planiranju i izgradnji“

 
MOŽETE zadati (kucati) i VIŠE (celih ili skraćenih) REČI. - Npr. - kucajte (u naslovu) – suprotno plan izgrad – i dobićete traženu - Odluku o određivanju urbanističkih planova koji u celini ili u delovima nisu u suprotnosti sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Ovo je pogodno kod „dugih naziva“.
 
Na primer, kucajte (u naslovu):
 
zakon bezbed saobra – i dobićete Zakon o BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
poreski post administracija – i dobićete Zakon o o PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
zakon obligac odnos – i dobićete Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o obligacionim odnosima u  vazdušnom saobraćaju
zakon bezbed saobra – i dobićete zakon o BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA


PRIMERI

Pretraživanje po NASLOVU („default“ vrednost):

Kucajte (bez obzira na mala ili velika slova)

engleski jezik – dobićete sve propise koji sadrže tekst na engleskom jeziku
prilog – dobićete sve propise koji sadrže priloge
čovek – dobićete i propise u kojima se nalazi pojam – ljudi (npr. Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima)
prilog obrasci – dobićete sve propise koji sadrže priloge u kojima su Obrasci koji se najčešće koriste u svakodnevnom poslovanju (OPJ, M-UNK itd)
opj – dobićete samo one propise koji sadrže priloge u kojima se nalaze tražena skraćenica. Pazite – NISU SVE SKRAĆENICE OBRAZACA pogodne (M-UNK, DBS, LNA – mogu, jer nisu deo nijedne reči, dok – REF, ROD, SNA – mogu biti deo reči – referendum, reforme, rod, snaga i sl.).
poreska administracija
– dobićete – PROPISE o poreskoj administraciji
bezbednost saobraćaj – dobićete – SVE PROPISE o bezbednosti saobraćaja
zastupanje osiguranje – dobićete – SVE PROPISE koji se “tiču” obavljanja poslova zastupanja u osiguranju.
građevinska dozvola (može i – gra dozvola) – odnosno
upotrebna dozvola  – dobićete – PROPISE u vezi GRAĐEVINSKIH, odnosno UPOTREBNIH DOZVOLA
evrop sud ljud – dobićete SVE Odluke (presude i rešenja) Evropskog suda za ljudska prava
cena na malo 2009 – i dobićete INDEKSE i Pokazatelje RASTA CENA NA MALO, SAMO za 2009. godinu, po mesecima
troškovi života 2009 – i dobićete INDEKSE TROŠKOVA ŽIVOTA, SAMO za 2009. godinu, po mesecima
prosečna zarada 2009 – i dobićete SVE podatke o prosečnim zaradama po zaposlenom, sa i bez poreza i doprinosa, SAMO za 2009. godinu, po mesecima.

Pretraživanje po TEKSTU (aktivirajte check box):  Pretraživanje po tekstu propisa

Kucajte (bez obzira na mala ili velika slova)

“maloprodajne cene” “/2009” – i dobićete MALOPRODAJNE CENE duvana objavljene u 2009. g.
“br” “50/2009” – i dobićete sve propise objavljene u službenom glasilu broj 50/2009. Tako možete dobiti bilo koji broj službenog glasila iz bilo koje godine (npr. 40/2009, 36/2008... ) 
konosman, bilbord, teretnica, predbeležba

 

TIPS - FINANSIJE, KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO

KUCAJTE:   (Predlažemo tražite u tekstu)   i dobićete SVE AKTUELNE PROPISE u vezi sa:

”Pz-gra”          -           Porezom na dohodak građana 
”Pz-imo”         -           Poreza na imovinu
”Pz-pdv”         -           PDV-om
”Pz-akc”         -           Akcizama
”Pz-fisk”         -           Fiskalnim kasama                  
”Pz-dob”         -           Porezom na dobit 
”Pz-post”        -           Poreskim postupkom –
”Pz-dvos”        -           Izbegavanjem dvostrukog oporezivanja  
”Pz-ost”          -           Ostalim poreskim propisima 

Objavljeno: 22.09.2009.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)