POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER PUBLIKACIJE FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

SAOBRAĆAJ, POLICIJA I MI (PRAVILA PONAŠANJA)

Pravila ponasanja policije

Policijski službenici - pružaju pomoć učesnicima u saobraćaju, kojom se postiže veća bezbednost saobraćaja ili njegovo neometano odvijanje, kao i drugu pomoć u granicama svojih mogućnosti i ovlašćenja. Policijski službenici - vrše kontrolu saobraćaja, neposredno regulišu saobraćaj na putevima i vrše druge poslove (koje policijski službenici obavljaju u vezi sa bezbednošću saobraćaja).


Ministar unutrašnjih poslova, na osnovu člana 2. stav 5. i člana 278. stav 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09 i 53/10), doneo je Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 69/2010 od 24.09.2010 i stupio na snagu – 2. oktobra 2010. godine (u daljem tekstu: Pravilnik).


Dakle, policijski službenici:
- pružaju pomoć učesnicima
u saobraćaju
- obavljaju poslove KONTROLE SAOBRAĆAJA
- neposredno REGULIŠU SAOBRAĆAJ  


U vršenju poslova kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima -policijski službenici obraćaju se učesnicima u saobraćaju - pristojno i ozbiljnim tonom i na jasan i razumljiv način saopštavaju razloge zbog kojih im se obraćaju.

Ove poslove (kontrole i regulisanja) vrše u uniformi (samo izuzetno u građanskom odelu) i, po pravilu, u svetloodbojnom (reflektujućem) prsluku sa natpisom "POLICIJA".

 

Vršenje poslova KONTROLE (shodno Pravilniku) podrazumeva:

- kontrolu saobraćaja na putevima
- kontrolu nad vozačima i
- kontrolu nad vozilima


Neposredno regulisanje saobraćaja
(shodno Pravilniku) obavlja se kao:

- stalno regulisanje saobraćaja - svakodnevno, u određeno doba dana;
- povremeno regulisanje saobraćaja - na mestima i u vreme očekivanog ili vanrednog povećanja saobraćaja na putevima i njegovog otežanog odvijanja (dani vikenda, sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu, saobraćajne nezgode i sl.);
- interventno regulisanje saobraćaja - neposredno regulisanje koje vrše policijski službenici na raskrsnicama ili drugim mestima na putu.


Kontrola saobraćaja na putevima – obavlja se na način kojim se
(policijski službenici nastoje) u što manjoj meri - ometaju učesnici u saobraćaju i izbegava poremećaj saobraćaja u celini, a obezbeđuje se kontrola koja je bezbedna po policijskog službenika, lica nad kojima se vrši kontrola i druge učesnike u saobraćaju.

Dok obavljaju poslove kontrole saobraćaja na putevima - policijski službenici preduzimaju radnje i mere u vezi sa drugim policijskim poslovima, osim ako bi zbog toga nastao takav poremećaj saobraćaja da bi pretila neposredna opasnost od saobraćajne nezgode ili nastala veća materijalna šteta.

Policijski službenik (prilikom kontrole učesnika u saobraćaju) - preduzeće mere sa dužnom pažnjom i poštovanjem ličnosti i dužan je da se stara o poštovanju ličnosti, dostojanstvu kontrolisanog lica, da isto ne bude u neprimerenom položaju i izloženo nepovoljnim atmosferskim prilikama. 

 

Policijski službenik (prilikom kontrole učesnika u saobraćaju):

- pozdravlja rukom i rečima, nakon čega mu (vozaču)
- saopštava - da se radi o kontroli,
- saopštava - razlog zaustavljanja, odnosno predočava učinjeni prekršaj
- predočava (i vozaču i putnicima) - da ne smeju da napuštaju vozilo (osim ako im on to ne dozvoli)
- predočava (vozaču) - da će moći da se uključi u saobraćaj - tek kad mu on to odobri.
- traži (od vozača) da pokaže i da mu da na uvid - dokumenta kojima dokazuje da ispunjava uslove za upravljanje vozilom i da vozilo (kojim upravlja) ispunjava uslove za učešće u saobraćaju.


Kontrola VOZAČA – vrši se
radi utvrđivanja da li imaju odgovarajuću vozačku dozvolu i da li ispunjavaju druge zakonom propisane uslove da upravljaju vozilom, a naročito da li su u stanju da bezbedno upravljaju vozilom.

Kontrolom vozača utvrđuje se:

- da li vozač poseduje vozačku dozvolu koja mu daje pravo na upravljanje tim vozilom;
- da li je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja i da li ima zabrana ili ograničenja;
- da li je vozačka dozvola verodostojna (autentična);
- da li je vozač - umoran, bolestan, ili je pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci i sl. tako da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom.


Prilikom obavljanja kontrole, policijski službenik
- može tražiti od lica (koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom) da - pokaže i da mu da na uvid - vozačku dozvolu, ličnu kartu ili drugu ispravu koja može poslužiti za utvrđivanje identiteta, tahografski uložak, uverenje o ispravnosti prepravljenog vozila, odnosno potvrdu o ispravnosti prepravljenog vozila na pogon na gas, vršiti provere njegovih podataka kroz evidencije i preduzimati prema vozačima propisane radnje i mere.

Ukoliko vozač - očigledno pokazuje znake umora, bolesti, povrede, odnosno neuravnoteženog duševnog stanja i ukoliko je očigledno smanjena njegova sposobnost za upravljanje vozilom - policijski službenik će ga dovesti u zdravstvenu ustanovu radi podvrgavanja stručnom pregledu.

U cilju utvrđivanja da li je vozač - pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci i sl. - policijski službenik će ga podvrgnuti ispitivanju odgovarajućim sredstvima (alkometar, droga test i dr.), a ukoliko to (iz očigledno opravdanih razloga) nije moguće – dovešće ga u najbližu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi podvrgavanja stručnom pregledu.

Vozač ima pravo, ukoliko osporava količinu alkohola izmerenu odgovarajućim sredstvima (i policijski službenik će mu to omogućiti) da - na licu mesta podnese zahtev i da na sopstveni trošak bude podvrgnut analizi krvi, krvi i urina ili drugih telesnih materija.

Kontrola VOZILA – vrši se radi utvrđivanja da li je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila i da li postoji registraciona nalepnica, da li je ono tehnički ispravno i da li u pogledu tereta odgovara uslovima propisanim za vozila u saobraćaju.

 

Kontrolom vozila utvrđuje se:

- da li je upisano u jedinstveni registar vozila i da li ima ispravu o vozilu (saobraćajna dozvola, potvrda o privremenoj registraciji, registarske tablice, registraciona nalepnica) i da li joj je istekao rok važenja;
- da li ima propisane uređaje i opremu i da li su ispravni;
- da li ispunjava propisane uslove u pogledu dimenzija, sa ili bez tereta, ukupne mase, najveće dozvoljene ukupne mase i osovinskog opterećenja, kao i druge posebne uslove - ako se oni traže za dato vozilo.


Neposredno regulisanje saobraćaja
– sastoji se u izdavanju naređenja o načinu na koji učesnici u saobraćaju moraju postupati i ponašati se u saobraćaju na raskrsnici ili drugom mestu na putu.


U vršenju svojih ovlašćenja (shodno Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilniku), policijski službenik - može:

- Isključiti vozača iz saobraćaja
- Isključiti vozilo iz saobraćaja
- Zadržati vozača
- Uputiti vozača na kontrolni lekarski pregled
- Uputiti vozilo na kontrolni tehnički pregled
- Podvrgnuti vozača  - utvrđivanju prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci
-
Zaustaviti vozilo, odnosno uputiti radi zaustavljanja vozila na bezbednom mestu
- I
zdati nalog za napuštanje puta
- Izdati nalog za uklanjanje, odnosno premeštanje vozila
- Izdati nalog za postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila
- Izdati nalog da se izvrši merenje osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase vozila
- Oduzeti  predmete prekršaja
- Oduzeti  obrazac strane vozačke dozvole (kada vozač poseduje više od jedne vozačke dozvole)
- Naložiti mere za otklanjanje, odnosno sprečavanje nastanka opasnosti na putu
- Vršiti snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava (u cilju dokumentovanja prekršaja i drugih delikta u saobraćaju, sa ili bez spoljnih obeležja policije)

 


Detaljnije, o načinu vršenja ovlašćenja, pravima i obavezama – videti:

 

Pročitajte i povezane tekstove:

VOZAČI - PAZITE I NA KVALITET VOZILA I OPREME

KACIGA GLAVU ČUVA

VOZAČI - NEMA VIŠE TELEFONIRANJA, GLASNE MUZIKE, NASILNIČKE VOŽNJE

LJ.M.V. 

Objavljeno: 05.10.2010.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 21 do 25 od ukupno 25
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 21 do 25 od ukupno 25
 

Zakon o javnim nabavkama
INTERMEX ONLINE

NAJNOVIJE VESTI IZ MEDIJA
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za januar 2020.

IZMENA ZAKONA

Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - smanjenje stopa, nove olakšice


SUDSKA PRAKSA

Odluka Ustavnog suda - Odluka Nastavno-naučnog veća fakulteta kojom je odbijen izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije podnositeljke žalbe - i mogućnost pobijanja pred Upravnim sudom


RADNO PRAVO

Primena raspravnog načela u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti državnih službenika


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Sentence pripremio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Nedopustivost izvršenja - Sticanje svojine na nepokretnosti - Upis u javne knjige kao način sticanja svojine i oboriva pretpostavka vlasništva


SUDSKA PRAKSA

Apelacioni sud u Beogradu - Osiguranje


NOVI PROPISI

Računovodstvo, revizija i kontrola državne pomoći


MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

Naknade za korišćenje javnih dobara


KRIVIČNO PRAVO

Kazna rad u javnom interesu u krivičnom i prekršajnom postupku


MEĐUNARODNI ODNOSI

Evropska unija - budućnost Evrope i Srbije - Zapovest razuma


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)