POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

RAD DECE - OPASNOSTI I ZAŠTITA - Zakon o radu, Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Konvencije MOR (br. 138, 182) i Preporuka br.190

Rad dece

Propisane su minimalne godine života za „zasnivanje radnog odnosa“ i ZABRANE „najgorih oblika dečijeg rada“ – u gotovo svim savremenim državama i humanim društvima. Načini i „faktička primena“ se razlikuju.

Srbija, svojom regulativom (od Ustava i potpisanih međunarodnih konvencija, do zakona) zabranjuje, odnosno posebno reguliše zaštitu dece i omladine u oblasti rada (ali i u drugim oblastima – porodičnim, naslednim, imovinsko-pravnim i krivično-pravnim …). 

Osnovno pitanje (u radnim, ali i svim drugim odnosima) je pitanje – UZRAST, odnosno GODINE ŽIVOTA kojima je determinisana granica određenih prava i obaveza.

Opšti princip („sveukupno“ i svima poznato pravilo) kod nas je – da se poslovna sposobnost stiče sa navršenih 18 godina života („punoletstvo“). To znači da može zaključivati punovažne ugovore, slobodno raspolagati svojom imovinom, zaposliti se (i dati otkaz, logično), birati i biti biran … i još mnogo toga. Ali, sa pravima idu i obaveze i odgovornosti, odnosno za sve svoje akte (preduzete radnje) - ODGOVARA samostalno.

Uvažavajući faktičke razlike u psihofizičkom razvoju svakog pojedinca, uz realnu (iskustvenu i „zdravorazumsku“) činjenicu da jedan dan (pre i posle osamnaestog rođendana) ne čini nekog „sposobnim i odgovornim“, odnosno „krivim i dužnim“ – naša regulativa (u okviru odgovarajućih propisa) postavila je mogućnost malo fleksibilnijeg odnosa (iznad i ispod granice 18 godina).

Tako se „pojavljuje“ period - iznad 18 godina - do 21. godinu (tzv – mlađi punoletnik) i

period – ispod 18. godina – koji se (uglavnom) stepenuje na dva perioda:

 – period od 16 do 18 godina (stariji maloletnik) i

 – period od 14 do 16 godina (mlađi maloletnik) i

Gore izneta podela, najstriktnije se primenjuje na prava, obaveze i odgovornosti u krivičnom pravu (Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija …).

I u drugim oblastima prava, vodi se računa zaštiti maloletnih lica i ovde ih, zbog obimnosti, nećemo navoditi, već se u nastavku usredsređujemo na oblast radnih odnosa.

Zakon o radu je osnovni zakon iz oblasti radnih odnosa i u njemu je “ispoštovan” institut punoletstva – sa navršenih 18 godina života (posebno u pogledu posebne zaštite lica mlađih od 18 godina – član 12. Stav 4. i čl. 84. – 88.).

Ali, u vezi ZAPOŠLJAVANJA (“zasnivanja radnog odnosa”) – dopuštena GRANICA zasnivanja ovakvog odnosa je “SPUŠTENA” na 15 godina (čl. 24. – 25. Zakon o radu).

Takođe, Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, ispoštovana je ova “granica” od 15 godina za zasnivanja radnog odnosa, pa je članom 2. propisano da je – Nezaposleni, u smislu ovog zakona, lice od 15 godina života … a članom 3. je propisano da je – Lice koje traži zaposlenje, lice starije od 15 godina života …

Dodajmo i da je i - Konvencijom Međunarodne organizacije rada, broj 138, o minimalnim godinama starosti za zasnivanje radnog odnosa – ova granica na ovom nivou (član 2. tačka 3. - Minimalne godine starosti - ne treba da budu ispod godina starosti završavanja obaveznog školovanja i, u svakom slučaju, nikako ispod 15 godina).

Drugo pitanje je pitanje – „najgorih oblika dečijeg rada“.

Konvencija MOR broj 182 o najgorim oblicima dečijeg rada i Preporuke MOR broj 190 o zabrani i hitnoj akciji za ukidanje najgorih oblika dečijeg rada – propisuju sledeće.

Član 3. Konvencije MOR 182, propisuje:

 “Za svrhe ove konvencije izraz najgori oblici dečijeg rada obuhvata:

 (a) sve oblike ropstva ili običaja sličnih ropstvu, kao što su prodaja i krijumčarenje dece, dužničko ropstvo i kmetstvo i prinudni ili obavezni rad, uključujući prinudno ili obavezno regrutovanje dece za učešće u oružanim sukobima;

 (b) korišćenje, nabavljanje ili nuđenje deteta radi prostitucije, proizvodnje pornografije ili za pornografske predstave;

 (c) korišćenje, nabavljanje ili nuđenje deteta za nedozvoljene aktivnosti, naročito za proizvodnju i krijumčarenje droge onako kako su definisane relevantnim međunarodnim ugovorima;

 (d) rad koji je, po svojoj prirodi ili okolnostima u kojima se obavlja, verovatno štetan po zdravlje, bezbednost ili moral dece. “

Član 3. Preporuke 190, propisuje:

“Kod određivanja vrsta rada pomenutih u članu 3(d) Konvencije, i kod identifikovanja slučajeva gde postoje, potrebno je, između ostalog, uzeti u obzir:

 (a) rad koji izlaže decu fizičkom, psihološkom ili seksualnom zlostavljanju;

 (b) rad pod zemljom, pod vodom, na opasnim visinama ili u zatvorenim prostorima;

 (c) rad sa opasnim mašinama, opremom i alatkama, ili rad koji uključuje rukovanje sa ili transportovanje velikih tereta;

 (d) rad u nezdravom okruženju u kome deca mogu, na primer, biti izložena delovanju opasnih materija, agensima ili procesima ili temperaturama, nivoima buke ili vibracijama koji mogu ugroziti njihovo zdravlje; “

 (e) rad pod posebno teškim uslovima, kao što je rad sa dugim radnim vremenom ili noćni ili rad kada je dete bez razloga zatočeno u prostorijama poslodavca.

Skrećemo pažnju – Za svrhe ove konvencije - izraz - dete - odnosi se na sva lica mlađa od 18 godina (član 2. Konvencije MOR 182).

Zakon o radu je (članom 84.) zabranio rad - zaposlenima mlađim od 18 godina - na poslovima:

1) na kojima se obavlja naročito težak fizički rad, rad pod zemljom, pod vodom ili na velikoj visini;

2) koji uključuju izlaganje štetnom zračenju ili sredstvima koja su otrovna, kancerogena ili koja prouzrokuju nasledna oboljenja, kao i rizik po zdravlje zbog hladnoće, toplote, buke ili vibracije;

3) koji bi, na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa, mogli štetno i sa povećanim rizikom da utiču na njegovo zdravlje i život s obzirom na njegove psihofizičke sposobnosti.

Gornji poslovi su izuzeti iz redovnih poslova i zaposlenih između navršene 18. i 21. godine života, odnosno oni mogu da rade na tim - samo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa kojim se utvrđuje da takav rad nije štetan za njegovo zdravlje (član 85.).

Takođe, za zaposlene mlađe od 18. godina - zabranjen je noćni i prekovremeni rad, kao i preraspodela radnog vremena (član 88.) i limitirana dužina radne nedelje (max - 35. časova).

Na kraju, podsećamo na član 2. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, kojim je propisano da - licu koje u vreme izvršenja protivpravnog dela, u zakonu predviđenog kao krivično delo, nije navršilo četrnaest godina, ne mogu se izreći krivične sankcije ni primeniti druge mere koje predviđa ovaj zakon.

Pročitajte - Srbija pravi listu poslova zabranjenih za maloletnike (23.07.2016.)

 

 

LJ.M.V.

 

Objavljeno: 27.07.2016.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2020.

NOVE MERE VLADE

DONETE NAKON UKIDANJA VANREDOG STANJA


NOVE MERE MINISTRA ZDRAVLJA

ZABRANA OKUPLJANJA NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU,OGRANIČENJE KRETANJA NA PRILAZIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL,ZABRANA POSETA I OGRANIČENJE KRETANJA U USTANOVAMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA


Sport u Srbiji se vraća u normalu

NORMALIZACIJA STANJA

Šalteri MUP-a od 11. maja - počinju sa radom


NORMALIZACIJA STANJA

SAOPŠTENJE NSZ - Informacija o postupanju Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja

RADNO PRAVO
SUDSKA PRAKSA - Apelacionog suda u Beogradu

RADNO PRAVO

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Zakon o agencijskom zapošljavanju


NORMALIZACIJA STANJA

ZATEZNA KAMATA ZA VREME VANREDNOG STANJA


MINISTARSTVO FINANSIJA

Privrednici već podneli zahteve za skoro milijardu evra kredita


PORESKA UPRAVA

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja - Obaveštenje o pomeranju rokova


SUDSKA PRAKSA

VIŠI SUD U BEOGRADU


USTAVNI SUD

ODBAČENA INICIJATIVA za ocenu ustavnosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja REŠENJE USTAVNOG SUDA – Broj IUo-42/2020  (sa izdvojenim mišljenjem sudije dr Jovana Ćirića na rešenje)


VISOKI SAVET SUDSTVA

Organizovanje rada sudova nakon ukidanja vanredog stanja


ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA

PRAVNI POLOŽAJ SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA


IZBORI

RASPISANI IZBORI za narodne poslanike i odbornike skupština gradova i opština


KRIVIČNO PRAVO

POJEDINI ASPEKTI INSTITUTA DOBROVOLJNOG ODUSTANKA


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)