POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

PRIVATIZACIJA - REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH - PROGRAM ZA 2015. GODINU

Rešavanje viška zaposlenih 2015.

Zaposlenom koji je utvrđen kao višak u 2015. godini - prestaje radni odnos kada se dobrovoljno opredeli za jednu od opcija, koja je za njega najpovoljnija (do 8000 evra dinarskoj protivvrednosti).
Na osnovu člana 123. Ustav Republike Srbije i člana 43. stav 1. Zakon o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12, 7/14 i 44/14), a u vezi sa Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 88/10) i Zakon o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", broj 83/14), Vlada je donela -  Odluku o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu (u daljem tekstu: Odluka).

Programom za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu (u daljem tekstu: Program) određuju se nosioci aktivnosti utvrđivanja viška zaposlenih, način rešavanja viška zaposlenih, izvori i način odobravanja sredstava.

Cilj Programa je stvaranje ekonomskih uslova za profitabilno poslovanje i rast produktivnosti kroz poslovnu konsolidaciju privrednih društava kao i rešavanje radnopravnog statusa viška zaposlenih u smislu obezbeđenja sredstava za ulaganje u novo zapošljavanje - samozapošljavanje, podizanje mogućnosti za novo zapošljavanje ili za prevazilaženje problema u periodu traženja novog zaposlenja kroz aktivno traženje posla.

Program se primenjuje na:

1) subjekte privatizacije u postupku privatizacije za koje je Agencija za privatizaciju objavila Javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti, u skladu sa članom 18. Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/14 - u daljem tekstu: subjekti privatizacije).

2) subjekti privatizacije iz stava 3. tačka 1. ove odluke su iz portfelja Agencije za privatizaciju, uključujući i subjekte privatizacije nad kojim treba biti pokrenut stečaj u skladu sa Akcionim planom za okončanje postupka privatizacije za 188 subjekata kroz pokretanje stečaja (u daljem tekstu: Akcioni plan).

 

Obaveze nosilaca aktivnosti

Subjekti privatizacije su dužni da:

1) sagledaju poslovno i finansijsko stanje, kao i perspektive daljeg razvoja na osnovu programa poslovno-finansijske konsolidacije, u skladu sa zakonom;

2) formiraju tim za sprovođenje postupka utvrđivanja viška zaposlenih. Članovi tima u privrednim društvima mogu biti i predstavnici jedinica lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca osnovanih na nivou jedinica lokalne samouprave, privredne komore i dr.;

3) utvrde pravnu i ekonomsku osnovanost utvrđivanja viška zaposlenih, kao i osnovanost statusne promene - izdvajanje pojedinih preduzeća ili delova tih preduzeća i njihovo osamostaljivanje na ekonomskim principima, u cilju racionalizacije poslovanja i broja zaposlenih, u skladu sa zakonom;

4) obaveste Nacionalnu službu za zapošljavanje o pokretanju postupka utvrđivanja viška zaposlenih;

5) utvrde broj potrebnih radnika i ukupan višak zaposlenih, kao osnov za utvrđivanje nove organizacije i sistematizacije poslova, uz obavezu da organi upravljanja i drugi nadležni organi u čijem delokrugu rada je poslovanje privrednih društava, prilikom izrade Programa vode računa da isto može da obavlja svoju delatnost i nakon realizacije Programa;

6) zaključe sporazum o međusobnom regulisanju prava i obaveza po osnovu rada, ukoliko prema zaposlenom koji je utvrđen kao višak imaju obaveze po bilo kom osnovu iz radnog odnosa;

7) sprovedu anketu među zaposlenima o njihovim namerama i spremnosti za prihvatanje opcija za rešavanje socijalno-ekonomskog položaja pre i nakon prestanka radnog odnosa;

8) donesu predlog Programa i da ga dostave reprezentativnim sindikatima i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom o radu;

9) razmotre predloge Nacionalne službe zapošljavanja i mišljenje sindikata i da ih obaveste o svom stavu, kao i da na osnovu predloženih mera aktivne politike zapošljavanja od strane Nacionalne službe za zapošljavanje sprovedu i organizuju potrebne aktivnosti;

10) utvrde i dostave Program ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja;

11) u roku od 30 dana od dana prenosa sredstava po odobrenom Programu, izvrše obaveze iz odobrenog Programa i o tome dostave izveštaj ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja.

 

Nacionalna služba za zapošljavanje ostvaruje neposrednu saradnju sa subjektom privatizacije i obavezna je da, u postupku utvrđivanja viška zaposlenih, aktivno učestvuje u realizaciji Programa (formira stručno operativne timove za pružanje stručne pomoći, dostavlja poslodavcima predloge mera, posreduje i dovodi u kontakt poslodavce koji iskazuju višak i poslodavce koji iskazuju posreduje i dovodi u kontakt poslodavce, informiše i individualno ili grupno savetuje zaposlene …).

Ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja podnosi subjektu privatizacije zahtev za povraćaj sredstava, u roku od 15 dana od dana utvrđivanja da sredstva nisu utrošena, odnosno da su nenamenski utrošena.

 

Način rešavanja viška zaposlenih

Program rešavanja viška zaposlenih odobrava ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja.

Zaposlenom koji je utvrđen kao višak u 2015. godini - prestaje radni odnos kada se dobrovoljno opredeli za jednu od opcija, koja je za njega najpovoljnija, i to za:

1) otpremninu u visini dinarske protivvrednosti 200 evra po godini staža osiguranja, po srednjem kursu, na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

2) otpremninu obračunatu na način utvrđen Zakonom o radu s tim da ukupna visina otpremnina ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a visina sredstava po godini staža osiguranja kod poslednjeg poslodavca - ne može biti veća od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu, na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca;

3) otpremninu u iznosu od šest (6) prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike - za zaposlene koji imaju više od 15 godina staža osiguranja.

 

Zaposleni ne može da ostvari pravo na otpremninu za isti period, za koji mu je već isplaćena otpremnina kod istog ili drugog poslodavca.

Subjekti privatizacije koji ne mogu da obezbede sredstva za rešavanje viška zaposlenih iz sopstvenih izvora - mogu ostvariti pravo na obezbeđivanje sredstava iz budžeta Republike Srbije, u skladu sa ovom odlukom.

 

Detaljnije videti:

Videti i:

LJ.M.V.

Objavljeno: 09.03.2015.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
sladjana
Ukupno: 10
Komentar
sirotinja
Komentar #10 objavljen : Thu December 24, 2015, 15:12:14
niko ga nije pitao hoceli ili nece socijalni program u mostogradnji a sad skinuli sa spiska a ima bolesnog clana porodice
sladjana
Ukupno: 10
Komentar
imati pa nemati
Komentar #9 objavljen : Mon December 07, 2015, 22:17:31
U mostogradnji su potpisivali za socijalni program ko je hteo a sad ne mogu neki radnici da dobiju socijalni program zato sto su potrebni firmi koja je . u stecajnom postupku .Kako je moguce da firma koja nije dala 5 plata,novac za put , moze imati potrebe za radnicima ?
novica
Ukupno: 10
Komentar
imam li pravo na socijalni program
Komentar #8 objavljen : Tue August 04, 2015, 12:14:02
Proglasen sam kao tehnoloski visak i u anketnom listicu sam se izjasnio za 200 evra/ god. program nisam dobio jer imam 36 godina placenih doprinosa i 5 godina ne uplacenih doprinposa. Izgovor je da imam preko 4o godine staza. Moje pitanje ko od radnika koji su proglaseni kao tehnoloski visak ima pravo na 8.000 evra
Milivoje Prodanović
Ukupno: 10
Komentar
socijalni program
Komentar #7 objavljen : Mon June 22, 2015, 12:35:10
Molim Vas za mišljenje.
Radnik sam IMRa imam 40 godina radnog staža i 59 godina života, 1956 god.
Prijavio sam se za opciju pod 1, a to je 200 EU po godini. Ima nas 29 radnika sa stažom 40 god i više. Pitanje, da li imam pravo na socijalni program pod tačkom 1 u visini 200EU, maksimalno 8000 EU.
Unapred zahvalan
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2020.

USTAVNI SUD

Devizni prekršaj - Neprijavljivanje efektivnog stranog novca prilikom granične kontrole - Izricanje zaštitne mere - oduzimanja predmeta prekršaja - Odbijanje ustavne žalbe


DRŽAVNI SLUŽBENICI

Visoki službenički savet - Donet NOVI Poslovnik


TRGOVINA

Elektronska trgovina - Objavljeni vodiči za sigurnu e-trgovinu


PROMET NEPOKRETNOSTI

Centralizovana evidencija ugovora - Uređeno vođenje posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti


ZALOŽNO PRAVO

Puštena u rad oglasna tabla Registra zaloge


SUDSKA PRAKSA

Naknada štete


NAKNADA ŠTETE

Prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji


PLANSKI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

Obavezni elementi plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave


SUDSKA PRAKSA

Parnični postupak - Troškovi


PARNIČNI POSTUPAK

Pravo stranke na upotrebu svoga jezika u parničnom postupku


PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJU

Program "Moja prva plata"


SUDSKA PRAKSA

Radno pravo


ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Nije svako "pravljenje razlike" među licima diskriminacija


SOCIJALNA ZAŠTITA

Srbija će dobiti novi Zakon o Socijalnoj zaštiti


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sistem video-nadzora se koristi isključivo u skladu sa zakonom


PREKRŠAJI

Novi sistem elektronske kontrole i naplate parkiranja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Novi propis - Autobuska stajališta


SAOBRAĆAJ

Hidrografska delatnost


SUBVENCIJE

Vlada Republike Srbije - Usvojen program rasporeda korišćenja subvencija za hotelijere


TURIZAM

Pomoć turističkim agencijama


KULTURA

Koncerti, festivali, priredbe


SUDSKA PRAKSA

Krivični postupak - Troškovi


IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Osuđenici koriste "Skajp" i "Vajber" za kontakt sa porodicom tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Zakon o zaštiti od zarazne bolesti - Pojmovi iz Zakona


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)