POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

PREKORAČENJE BRZINE SE KAŽNJAVA. PROVERITE U KOJIM SLUČAJEVIMA I KOLIKO

Kazne za prekoracenje brzine

U zavisnosti od “prekoračenja”, platićete kaznu od 3.000 dinara do 150.000 dinara, a možete “dobiti” i kaznu zatvora do 60 dana. Može vam se izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom (do 12 meseci) i “dodeliti” kazneni poeni (do 17).

 

 


U vezi prekršajnog naloga, videti tekst pod nazivom:

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA - PREKRŠAJNI NALOG - PRIHVATANJEM ODGOVORNOSTI ZA PREKRŠAJ - SMANJUJETE KAZNU ZA POLOVINU


 

Shodno osnovnim načelima Zakona o bezbednosti saobraćaja, svaki učesnik u saobraćaju dužan je da se ponaša na način kojim neće ometati, ugroziti ili povrediti druge učesnike u saobraćaju (tu spada i prilagođavanje brzine kretanja vozila stanju, uslovima i okruženju u datom trenutku).

Učesnici u saobraćaju (shodno članu 20. Zakona) dužni su da postupaju u skladu sa propisima o pravilima saobraćaja, saobraćajnoj signalizaciji i znacima i naredbama koje daje ovlašćeno službeno lice nadležnog organa (što podrazumeva, logično i poštovanje preporučenih i maksimalnih brzina).


Dakle, vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraćaja i drugim saobraćajnim uslovima, tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim okolnostima može da vidi ili ima razloga da predvidi, odnosno da vozilom upravlja na način kojim ne ugrožava bezbednost saobraćaja (član 42. Zakona).

Zakonodavac je propisao ograničenja brzine (u zavisnosti od mesta odvijanja saobraćaja i vrste vozila), kao i kazne za nepoštovanje ograničenja.


U nastavku sledi TABELA, u okviru koje su dati prekršaji i propisane kazne (počev od najnižih – do najviših), a složeni (radi lakšeg snalaženja) u tri šire grupe i to: 


1. Opšte odredbe o prekoračenju

podeljene na dve podgrupe (po mestu prekršaja) i to:
- U NASELJU
- VAN NASELJA          


2. Prema vrsti vozila

- AUTOBUSI (član 45. stav 1. tačka 4.)
- TRAKTOR, RADNA MAŠINA, TURISTIČKI VOZ (član 45. stav 1. tač. 4. i 5)         


3. Posebne odredbe u vezi tehničkog regulisanja saobraćaja

Podeljene, takođe po mestu prekršaja i to:
- ZONA USPORENOG SAOBRAĆAJA
- ZONA 30
- ZONA ŠKOLE        

 

KAZNE ZA PREKORAČENJE BRZINE

 

1. Opšte odredbe (bez obzira na vrstu vozila)

U naselju
(dozvoljeno 50 km/h ili shodno saobraćajnom znaku)

BRZINA KRETANJA
(Uslovi, ograničenja)
ODREDBE ZAKONA NOVČANA KAZNA KAZNA ZATVORA PREKRŠAJNA ODREDBA KAZNENI POENI*
(čl. 335, 336.)
ZABRANA UPRAVLJANJA**
(čl. 338)
Prekoračenje do 10 km/h (od dozvoljene brzine, u naselju) čl. 43. stav 1. i 45. stav 1. tač. 1, 2, 3. 3.000 din - čl. 334. stav 1. tač. 8) - -
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 5.000 do 15.000 din     min. 2  

Prekoračenje do 20 km/h (od dozvoljene brzine, u naselju) čl. 43. stav 1. i 45. stav 1. tač. 1, 2, 3. 5.000 din - čl. 333. stav 1. tač. 15) - -
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 6.000 do 18.000 din     min. 2  

Prekoračenje od 21 km/h do 50 km/h (od dozvoljene brzine, u naselju) čl. 43. stav 1. i 45. stav 1. tač. 1, 2, 3. 6.000 do 20.000 din - čl. 332. stav 1. tač. 8) 4 min. 30 dana
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 10.000 do 40.000 din ili do 45 dana   (+ 1) = 5 + 2 meseca (maks. 12 meseci)

Prekoračenje od 51 km/h do 70 km/h (od dozvoljene brzine, u naselju) čl. 43. stav 1. i 45. stav 1. tač. 1, 2, 3. 15.000 do 30.000 din ili do 30 dana čl. 331. stav 1. tač. 6) 7 min. 4 meseca
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 30.000 do 50.000 din ili do 60 dana   (+3) = 10 + 2 meseca (maks. 12 meseci)

Prekoračenje preko 70 km/h (od dozvoljene brzine, u naselju) čl. 43. stav 1. i 45. stav 1. tač. 1, 2, 3. ili 100.000 do 120.000 din min. 15 dana čl. 330. stav 1. tač. 9) 14 min. 8 meseci
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda ili 120.000 do 150.000 din min. 45 dana   16 min. 10 meseci

Van naselja
(dozvoljeno shodno saobraćajnom znaku, odnosno, na auto-putu do 120 km/h, na motoputu do 100 km/h i na ostalim do 80 km/h)

BRZINA KRETANJA
(Uslovi, ograničenja)
ODREDBE ZAKONA NOVČANA KAZNA KAZNA ZATVORA PREKRŠAJNA ODREDBA KAZNENI POENI*
(čl. 335, 336.)
ZABRANA UPRAVLJANJA**
(čl. 338)
Prekoračenje do 20 km/h (od dozvoljene brzine, van naselja) čl. 44. stav 1. i 45. stav 1. tač. 1, 2, 3. 3.000 din - čl. 334. stav 1. tač. 9) - -
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 5.000 do 15.000 din     min. 2  

Prekoračenje od 21 km/h do 40 km/h (od dozvoljene brzine, van naselja) čl. 44. stav 1. i 45. stav 1. tač. 1, 2, 3. 5.000 din - čl. 333. stav 1. tač. 16) - -
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 6.000 do 18.000 din     min. 2  

Prekoračenje od 41 km/h do 60 km/h (od dozvoljene brzine, van naselja) čl. 44. stav 1. i 45. stav 1. tač. 1, 2, 3. 6.000 do 20.000 din - čl. 332. stav 1. tač. 9) 3 min. 30 dana
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 10.000 do 40.000 din ili do 45 dana   (+1) = 4 + 2 meseca (maks. 12 meseci)

Prekoračenje od 61 km/h do 80 km/h (od dozvoljene brzine, van naselja) čl. 44. stav 1. i 45. stav 1. tač. 1, 2, 3. 15.000 do 30.000 din ili do 30 dana čl. 331. stav 1. tač. 7) 6  
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 30.000 do 50.000 din ili do 60 dana   (+3) = 9 + 2 meseca (maks. 12 meseci)

Prekoračenje preko 80 km/h (od dozvoljene brzine, van naselja) čl. 44. stav 1. i 45. stav 1. tač. 1, 2, 3. ili 100.000 do 120.000 din min. 15 dana čl. 330. stav 1. tač. 10) 14 min. 8 meseci
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda ili 120.000 do 150.000 din min. 45 dana   16 min. 10 meseci

 

 

2. PREMA VRSTI VOZILA

Autobusi sa priključnim vozilom za prevoz lica, gradski autobusi, autobusi koji, pored ugrađenih sedišta imaju i određena mesta za stajanje (dozvoljeno do 50 km/h). (čl. 45. stav 1 tač. 4)

BRZINA KRETANJA
(Uslovi, ograničenja)
ODREDBE ZAKONA NOVČANA KAZNA KAZNA ZATVORA PREKRŠAJNA ODREDBA KAZNENI POENI*
(čl. 335, 336.)
ZABRANA UPRAVLJANJA**
(čl. 338)
Prekoračenje u naselju i van naselja do 10 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 45. stav 1. tač. 4) 3.000 din - čl. 334. stav 1. tač. 10) - -
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 5.000 do 15.000 din     min. 2  

Prekoračenje u naselju i van naselja do 20 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 45. stav 1. tač. 4) 5.000 din - čl. 333. stav 1. tač. 17) - -
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 6.000 do 18.000 din     min. 2  

Prekoračenje u naselju i van naselja od 21 km/h do 50 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 45. stav 1. tač. 4) 6.000 do 20.000 din - čl. 332. stav 1. tač. 10) 4 min. 30 dana
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 10.000 do 40.000 din ili do 45 dana   (+ 1) = 5 + 2 meseca (maks. 12 meseci)

Prekoračenje u naselju i van naselja od 51 km/h do 70 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 45. stav 1. tač. 4) 15.000 do 30.000 din ili do 30 dana čl. 331. stav 1. tač. 8) 7 min. 4 meseca
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 30.000 do 50.000 din ili do 60 dana   (+ 3) = 10 + 2 meseca (maks. 12 meseci)

Prekoračenje u naselju i van naselja preko 70 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 45. stav 1. tač. 4) ili 100.000 do 120.000 din min. 15 dana čl. 330. stav 1. tač. 10) 14 min. 8 meseci
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda ili 120.000 do 150.000 din min. 45 dana   16 min. 10 meseci

Traktori, radne mašine, turistički voz
(čl. 45. stav 1 tač. 5) i 6)

BRZINA KRETANJA
(Uslovi, ograničenja)
ODREDBE ZAKONA NOVČANA KAZNA KAZNA ZATVORA PREKRŠAJNA ODREDBA KAZNENI POENI*
(čl. 335, 336.)
ZABRANA UPRAVLJANJA**
(čl. 338)
TRAKTORI (do 40 km/h, odnosno 30 km/h kada se u priključnom vozilu, koje vuče traktor, prevozi min. jedno lice)
Prekoračenje u naselju i van naselja PREKO dozvoljene brzine
čl. 45. stav 1. tač. 5) 3.000 din - čl. 334. stav 1. tač. 11) - -
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 5.000 do 15.000 din     min. 2  

TURISTIČKI VOZ i RADNA MAŠINA na kojoj se prevoze lica (do 20 km/h)
Prekoračenje u naselju i van naselja PREKO dozvoljene brzine
45. stav 1. tač. 6) 3.000 din - čl. 334. stav 1. tač. 11) - -
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 5.000 do 15.000 din     min. 2  

 

 

 

3. POSEBNE ODREDBE u vezi tehničkog regulisanja saobraćaja

Zona usporenog saobraćaja
(brzina ograničena do 10 km/h)

BRZINA KRETANJA
(Uslovi, ograničenja)
ODREDBE ZAKONA NOVČANA KAZNA KAZNA ZATVORA PREKRŠAJNA ODREDBA KAZNENI POENI*
(čl. 335, 336.)
ZABRANA UPRAVLJANJA**
(čl. 338)
Prekoračenje do 10 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 161.stav 2. 5.000 din - čl. 333. stav 1. tač. 83) - -
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 6.000 do 18.000 din     min. 2  

Prekoračenje od 11 km/h do 30 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 161.stav 2. 6.000 do 20.000 din - čl. 332. stav 1. tač. 65) 4 min. 30 dana
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 10.000 do 40.000 din ili do 45 dana   (+ 1) = 5 + 2 meseca (maks. 12 meseci)

Prekoračenje od 31 km/h do 50 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 161.stav 2. 15.000 do 30.000 din   čl. 331. stav 1. tač. 44) 7 min. 4 meseca
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 30.000 do 50.000 din ili do 60 dana   (+ 3) = 10 + 2 meseca (maks. 12 meseci)

Prekoračenje preko 50 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 161.stav 2. ili 100.000 do 120.000 din min. 15 dana čl. 330. stav 1. tač. 11) 14 min. 8 meseci
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda ili 120.000 do 150.000 din min. 45 dana   16 min. 10 meseci

Zona 30
(brzina ograničena do 30 km/h)

BRZINA KRETANJA
(Uslovi, ograničenja)
ODREDBE ZAKONA NOVČANA KAZNA KAZNA ZATVORA PREKRŠAJNA ODREDBA KAZNENI POENI*
(čl. 335, 336.)
ZABRANA UPRAVLJANJA**
(čl. 338)
Prekoračenje do 10 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 162. stav 1. 3.000 din - čl. 334. stav 1. tač. 41) - -
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 5.000 do 15.000 din     min. 2  

Prekoračenje od 11 km/h do 30 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 162. stav 1. 5.000 din - čl. 333. stav 1. tač. 84) - -
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 6.000 do 18.000 din     min. 2  

Prekoračenje od 31 km/h do 50 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 162. stav 1. 6.000 do 20.000 din - čl. 332. stav 1. tač. 66) 4 min. 30 dana
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 10.000 do 40.000 din ili do 45 dana   (+ 1) = 5 + 2 meseca (maks. 12 meseci)

Prekoračenje od 51 km/h do 60 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 162. stav 1. 15.000 do 30.000 din ili do 30 dana čl. 332. stav 1. tač. 45) 7 min. 4 meseca
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 30.000 do 50.000 din ili do 60 dana   (+ 3) = 10 + 2 meseca (maks. 12 meseci)

Prekoračenje preko 60 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 162. stav 1. ili 100.000 do 120.000 din min. 15 dana čl. 330. stav 1. tač. 12) 14 min. 8 meseci
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda ili 120.000 do 150.000 din min. 45 dana   16 min. 10 meseci

Zona škole
(brzina ograničena do 30 km/h u naselju, odnosno 50 km/h van naselja)

BRZINA KRETANJA
(Uslovi, ograničenja)
ODREDBE ZAKONA NOVČANA KAZNA KAZNA ZATVORA PREKRŠAJNA ODREDBA KAZNENI POENI*
(čl. 335, 336.)
ZABRANA UPRAVLJANJA**
(čl. 338)
Prekoračenje do 10 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 163. stav 2. 3.000 din - čl. 334. stav 1. tač. 42) - -
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 5.000 do 15.000 din     min. 2  

Prekoračenje od 11 km/h do 30 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 163. stav 2. 5.000 din - čl. 333. stav 1. tač. 85) - -
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 6.000 do 18.000 din     min. 2  

Prekoračenje od 31 km/h do 50 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 163. stav 2. 6.000 do 20.000 din - čl. 332. stav 1. tač. 67) 4 min. 30 dana
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 10.000 do 40.000 din ili do 45 dana   (+ 1) = 5 + 2 meseca (maks. 12 meseci)

Prekoračenje od 51 km/h do 60 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 163. stav 2. 15.000 do 30.000 din ili do 30 dana čl. 332. stav 1. tač. 46) 7 min. 4 meseca
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda 30.000 do 50.000 din ili do 60 dana   (+ 3) = 10 + 2 meseca (maks. 12 meseci)

Prekoračenje preko 60 km/h (od dozvoljene brzine) čl. 163. stav 2. ili 100.000 do 120.000 din min. 15 dana čl. 330. stav 1. tač. 12) 14 min. 8 meseci
Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost ili saobraćajna nezgoda ili 120.000 do 150.000 din min. 45 dana   16 min. 10 meseci

 

*) Ukoliko se u vreme izvršenja prekršaja, u vozilu učinioca prekršaja nalazi dete mlađe od 12 godina (osim u autobusu kada se ne vrši organizovan prevoz dece, kao i u slučaju činjenja prekršaja iz poglavlja "Obaveze vozača prema pešacima") učiniocu prekršaja će se predviđeni broj kaznenih poena za taj prekršaj uvećati za 2.

Takođe, ukoliko vozač (prilikom izvršenja prekršaja) pod dejstvom alkohola (u stanju srednje teške, veoma teške, odnosno potpune alkoholisanosti) upravlja:
- autobusom kada se njim prevoze putnici,
- vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,
- vozilom kojim se vrši prevoz opasnih materija,
- vozilom kojim se vrši vanredni prevoz,
- vozilom sa pravom prvenstva prolaza ili vozilom pod pratnjom,  

vozaču će se pored propisanih kaznenih poena za taj prekršaj obavezno izreći i dodatna 2 kaznena poena.

 

**) Ukoliko se u vreme izvršenja prekršaja u vozilu učinioca prekršaja nalazi dete mlađe od 12 godina (osim u autobusu kada se ne vrši organizovan prevoz dece, kao i u slučaju činjenja prekršaja iz poglavlja "Obaveze vozača prema pešacima") učiniocu prekršaja će se predviđena zaštitna mera uvećati za DVA MESECA.

Takođe, ukoliko vozač (prilikom izvršenja prekršaja) pod dejstvom alkohola (u stanju srednje teške, veoma teške, odnosno potpune alkoholisanosti) upravlja:
- autobusom kada se njim prevoze putnici,
- vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,
- vozilom kojim se vrši prevoz opasnih materija,
- vozilom kojim se vrši vanredni prevoz,
- vozilom sa pravom prvenstva prolaza ili vozilom pod pratnjom,

vozaču će se propisano trajanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom za taj prekršaj uvećati za dva meseca.

 

Detaljnije - videti:

 

Pročitajte i povezane tekstove:

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA - PREKRŠAJNI NALOG - PRIHVATANJEM ODGOVORNOSTI ZA PREKRŠAJ - SMANJUJETE KAZNU ZA POLOVINU

ZATAMNJENA STAKLA NA VOZILU - MOŽE - NE MOŽE, PITANJE JE SAD

SAOBRAĆAJ, POLICIJA I MI (PRAVILA PONAŠANJA)

VOZAČI - PAZITE I NA KVALITET VOZILA I OPREME

KACIGA GLAVU ČUVA

VOZAČI - NEMA VIŠE TELEFONIRANJA, GLASNE MUZIKE, NASILNIČKE VOŽNJE

LJ.M.V. 

Objavljeno: 22.03.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
TrifkeBG
Ukupno: 9
Komentar
Prag tolerancije na brzinu
Komentar #9 objavljen : Sun August 17, 2014, 08:31:22
Evo jednog interesantnog pitanje a propo prekoracenja brzine:

Ako je ogranicenje bilo 50km/h, a vas je policija snimila da ste isli npr 75km/h i to u naseljenom mestu.
To prema ovom zakonu znaci da smo uslu onu trcu stavku tj da smo vozili preko 21km/h u naseljenom mestu i za to idu i bodovi i oduzimanje dozvole na 30 dana, ali GLAVNO PITANJE JE SLEDECE:

Svuda u svetu postoji onaj prag tolerancije od 10ak posto,jer se brzinometri na kolima nikada ne slazu sa radarima i to je sasvim normalno, tako da kada se onda prema izmerenoj brzini na radaru od 75km/h oduzme 10% dobijamo brzinu od 67,5km/h, tako da u tom slucaju nismo usli u onu trecu stavku gde se oduzimaju bodovi i dozvola vec smo u drugoj stavci u kojoj je novcana kazna samo.

DA LI JE TAKO ILI NIJE??
Deki
Ukupno: 9
Komentar
Logika i pitanje !!!
Komentar #8 objavljen : Sat February 22, 2014, 10:14:51
Ogranicenja brzine su ostala jos kada su se vozili tristaci,fice,peglice,trabanti,dijane i druga starija vozila koja nisu imala ni ABS ni ESP i itd., a sada jos smanjujete ogranicenja brzine pored ovako savremenih automobila.Zar ne bi trebalo povecati sva ogranicenja za 20km/h?Zasto nam je na auto putu od aerodroma Nikola Tesla do Grmeca ogranicenje na 80km/h? U cemu je logika ? Pozdrav svima koji se slazu sa ovim predlogom !!!
Aleksandar
Ukupno: 9
Komentar
objasnjenje
Komentar #7 objavljen : Mon June 24, 2013, 16:32:05
sta se desava sa vozilima za transport novca koja prekorace brzinu u naseljenom mestu za 25-30 km? da li postoji deo zakona koji regulise prekrsaje za tu vrstu vozila?
medosk
Ukupno: 9
Komentar
zdravo
Komentar #6 objavljen : Mon April 15, 2013, 16:55:35
dali moze za prekoraceno ogranicenje 50 a iso sam 51 da moram placat kaznu. na to mozel ko odgovorit pozz
 

Zakon o javnim nabavkama
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2020.

USTAVNI SUD

Devizni prekršaj - Neprijavljivanje efektivnog stranog novca prilikom granične kontrole - Izricanje zaštitne mere - oduzimanja predmeta prekršaja - Odbijanje ustavne žalbe


DRŽAVNI SLUŽBENICI

Visoki službenički savet - Donet NOVI Poslovnik


TRGOVINA

Elektronska trgovina - Objavljeni vodiči za sigurnu e-trgovinu


PROMET NEPOKRETNOSTI

Centralizovana evidencija ugovora - Uređeno vođenje posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti


ZALOŽNO PRAVO

Puštena u rad oglasna tabla Registra zaloge


SUDSKA PRAKSA

Naknada štete


NAKNADA ŠTETE

Prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji


PLANSKI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

Obavezni elementi plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave


SUDSKA PRAKSA

Parnični postupak - Troškovi


PARNIČNI POSTUPAK

Pravo stranke na upotrebu svoga jezika u parničnom postupku


PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJU

Program "Moja prva plata"


SUDSKA PRAKSA

Radno pravo


ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Nije svako "pravljenje razlike" među licima diskriminacija


SOCIJALNA ZAŠTITA

Srbija će dobiti novi Zakon o Socijalnoj zaštiti


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sistem video-nadzora se koristi isključivo u skladu sa zakonom


PREKRŠAJI

Novi sistem elektronske kontrole i naplate parkiranja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Novi propis - Autobuska stajališta


SAOBRAĆAJ

Hidrografska delatnost


SUBVENCIJE

Vlada Republike Srbije - Usvojen program rasporeda korišćenja subvencija za hotelijere


TURIZAM

Pomoć turističkim agencijama


KULTURA

Koncerti, festivali, priredbe


SUDSKA PRAKSA

Krivični postupak - Troškovi


IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Osuđenici koriste "Skajp" i "Vajber" za kontakt sa porodicom tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Zakon o zaštiti od zarazne bolesti - Pojmovi iz Zakona


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)