POČETNA DNEVNA AŽURNOST PROPISI SOFTVER ARHIVA FINANSIJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE - 15. mart 2013. ZA OSTVARENE PRIHODE PREKO 2.067.480

Godišnji porez na prihod 2013.Fizička lica (rezidenti, uključujući i strance - rezidente) koja su u KALENDARSKOJ GODINI (2012. godini) ostvarila prihod (na teritoriji Republike Srbije), po svim osnovama, u iznosu preko - TROSTRUKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE po zaposlenom isplaćene u Republici u 2012. godini (što prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike iznosi - 689.160 dinara ), a to znači ostvaren prihod preko 2.067.480 dinara - DUŽNA SU DA PRIJAVE GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK - najkasnije do 15. marta 2013. godine.

 


Pažnja! Za 2014. godinu, objavljen je novi tekst pod nazivom:

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA - KRAJNJI ROK - 15. maj 2014. godine - pomoćne tabele, izračunajte sami, popunite prijavu ppdg-5


 

Godišnji porez na dohodak građana regulisan je Zakonom o porezu na dohodak građana - (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012, 114/2012) - u daljem tekstu: Zakon.

Oporezivanje dohotka građana uređuje se - isključivo Zakonom.

 

DOHODAK

Porez na dohodak građana plaća se na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom.

OPOREZIVI PRIHOD

Oporezivi prihod predstavlja - razliku između bruto prihoda (koji je po nekom od osnova predviđenih u članu 3. Zakona, ostvario poreski obveznik) i troškova koje je imao pri njihovom ostvarivanju i očuvanju (ako je to propisano Zakonom).

DOHODAK

Dohodak predstavlja - zbir oporezivih prihoda ostvarenih u kalendarskoj godini.

DOHODAK ZA OPOREZIVANJE

Dohodak za oporezivanje (godišnjim porezom na prihode) - čini razlika između dohotka utvrđenog u skladu sa članom 87. st. 2. do 5. Zakona (zarade, honorari, prihodi od iznajmljivanja itd.) i neoporezivog iznosa iz stava 1. člana 87. Zakona (2.067.480 din).

Dakle (na primer), kad se od zarade i honorara oduzmu troškovi - dobijaju se oporezivi prihodi, čiji zbir (u kalendarskoj godini) čini dohodak. Kada se od tog iznosa - oduzme neoporezivi iznos (2.067.480 din) - dobija se dohodak za oporezivanje (oporezivi dohodak), od koga se oduzimaju lični odbici, pa se dobija PORESKA OSNOVICA.

 

PORESKA OSNOVICA

Shodno članu 88. Zakona - osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je - oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka, koji su:

  • za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade (sada iznosi - 275.664 dinara) i
  • za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade (sada iznosi - 103.374 dinara po izdržavanom članu porodice).

Takođe, ukupan iznos ličnih odbitaka - ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

 

PORESKA STOPA

Shodno članu 89. Zakona, godišnji porez na dohodak građana plaća se na osnovicu iz člana 88. ovog zakona, po sledećim stopama:

  • na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade - 10%
  • na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade - 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade (znači - 413.496 dina) + 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade.

 

PODNOŠENJE PRIJAVE

Poresku prijavu obveznik je dužan da podnese - poreskom organu na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da (za ostvareni dohodak u godini za koju se vrši utvrđivanje poreza, a to je 2012. godina) podnese poresku prijavu sa tačnim podacima.

 

Članom 168. Zakona - propisana je novčana kazna od 5.000 do 50.000 dinara, ako obveznik fizičko lice

  • ne podnese poresku prijavu u propisanom roku, ili je
  • ne podnese nadležnom poreskom organu, ili
  • u prijavi ne navede tačne podatke od kojih zavisi visina poreza.

 

U vezi obrazaca poreskih prijava, videti Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana.

 

PLAĆANJE GODIŠNJEG POREZA

Godišnji porez na dohodak građana - plaća se po rešenju nadležnog poreskog organa (na dohodak ostvaren u kalendarskoj godini), na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i drugih podataka koji su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze.

 

Videti:

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 19.02.2013.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Uzbekistan
Ukupno: 6
Komentar
Supruga-stranac
Komentar #6 objavljen : Wed August 27, 2014, 19:09:05
Moja supruga je strani državljanin i ima odobren boravak i ličnu kartu za stranca po osnovu braka. Da li plaća porez na svoje doznake na svoj devizni račun u Srbiji.
Jelica
Ukupno: 6
Komentar
Pitanje
Komentar #5 objavljen : Thu February 27, 2014, 21:57:14
Postovani imamo situaciju da nam je rodjak bio zaposlen u dobroj firmi i imao je dobru platu, ali je umro posle Nove godine. Interesuje me da li iko i ko treba da podnosi poresku prijavu u njegovo ime?
Nebojsa
Ukupno: 6
Komentar
Pitanje u vezi poreza na dohodak gradjana
Komentar #4 objavljen : Tue February 04, 2014, 21:41:54
Na moju srecu ili nesrecu jos uvek ne ispunjavam uslove za ovaj poreski namet, ali posto se nadam povecanju prihoda - zanima me sledeca stvar. Na osnovu ovog clanka sam zakljucio da svoju poresku osnovicu umanjujem na osnovu svog statusa poreskog obveznika i na osnovu izdrzavanih clanova porodice. Zanima me da li imam pravo i na oslobadjanje po osnovu stambenog kredita (rata je prakticno cetvrtinu mojih mesecnih prihoda).
Nepoznat
Ukupno: 6
Komentar
POPUNJAVANJE I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK - U 2013. GODINI
Komentar #3 objavljen : Mon April 08, 2013, 13:44:53
veoma mi se svidja site, iskoristio sam neke podatke za moj seminarski
INTERMEX ONLINE

ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
KALENDAR PRAZNIKA

Uvećajte kalendar >

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
REGISTAR PROPISA


FINANSIJE

BESPLATNI PROPISI
Službeni glasnik RS
Grad Beograd
Službeni glasnik RS (Međ. ugovori)
Stari propisi
PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za mart 2020.

Agencijsko zapošljavanje - Novi i fleksibilniji način

PRAVNA POMOĆ

Povodom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

SUDSKA PRAKSA - Apelacioni sud u Beogradu

Softver - nezakonito korišćenje, neovlašćeno umnožavanje, zloupotreba aplikacije

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA - Privredni apelacioni sud

Parnični postupak - dozvoljenost tužbe, odbacivanje tužbe

IZVRŠNI POSTUPAK

Skraćeni izvršni postupak pred Privrednim sudom

SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO

Opasna stvar i odgovornost za štetu


VELIKANI PRAVNE MISLI

Prof. dr Radomir Lukić - Tumačenje prava - Pojam, značaj i pravna praznina - Analogija, argumentum a contrario i usko tumačenje izuzetaka


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)