POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

PAŽNJA - 12. avgusta 2015. POČINJE PRIMENA NEKIH ZABRANA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU (PREVOZU PUTNIKA) I NEKIH ODREDABA U VEZI PREVOZA TERETA

Nove zabrane u drumskom saobracaju 2015

Obavljanje zabranjenog javnog prevoza (i šta se pod tim podrazumeva), zabrana korišćenja isključenog vozila, inspekcijski nadzor (nova ovlašćenja i dužnosti) i kaznene odredbe za povredu ovih odredbi – počinju da se primenjuju danom stupanja na snagu novodonetog Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.U "Sl. glasniku RS", br. 68/2015, od 04.08.2015. godine – objavljen je Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: Zakon), čije je stupanje na snagu propisano za – 12.08.2015. godine, ali je POČETAK PRIMENE - ODLOŽEN za 18 meseci od dana stupanja na snagu (dakle za – 12. februar 2017. godine).

Međutim, članom 182. izdvojene su neke odredbe (od ovog „opšteg“ početka primene Zakona za 18 meseci), pa je nekim odredbama - propisan početak primene zajedno sa stupanjem na snagu Zakona (12.08.2015), dok je drugim odredbama (u vezi taksi prevoza) propisan početak primene za – 12. novembar 2015. godine.

Dakle – VODITI RAČUNAod 12. avgusta 2015 – prevoziti lica (više od 5 lica, uključujući i vozača) putničkim vozilom ili autobusom, a nemati svojstvo prevoznika – smatra se ZABRANJENIM PREVOZOM.

Takođe -

 • Prevoz koji se obavlja dva ili više puta tokom dana, nedelje ili meseca, na istom ili sličnom prevoznom putu,
 • lica koja se prevoze ukrcavaju ili iskrcavaju na autobuskim stajalištima ili na istim ili sličnim mestima ukrcavanja ili iskrcavanja, i
 • lica koja se prevoze nisu u srodstvu sa licem koje upravlja vozilom

smatra se javnim prevozom koji je ovim Zakonom zabranjen.

 

Zabranjenim javnim prevozom - smatra se i:

 • prevoz za koji je naplaćena usluga prevoza;
 • prevoz koji se obavlja na relacijama na kojima postoji linijski prevoz;
 • prevoz više od pet lica, uključujući i vozača;
 • prevoz "od vrata do vrata";
 • prevoz koji se obavlja na osnovu javnog oglašavanja;
 • ako lice koje upravlja vozilom (vlasnik ili korisnik vozila) nije u mogućnosti da iz sopstvenih prihoda, odnosno prihoda ostvarenih po osnovu rada, socijalnih ili penzijskih primanja finansira iznos troškova za gorivo koje je utrošeno za razliku broja pređenih kilometara u trenutku vršenja inspekcijske kontrole i broja pređenih kilometara evidentiranih u zapisniku o poslednjem tehničkom pregledu.

Kaznene odredbe za povredu ovog člana – propisane su članom 169. Zakona (u iznosu od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravne lica) uz OBAVEZNO IZRICANJE ZAŠTITNE MERE – ODUZIMANJE VOZILA (koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja).

Za vreme trajanja isključenja – ZABRANJENO je koristiti vozilo koje je (u vršenju inspekcijskog nadzora) isključeno iz saobraćaja, a prevoznik, privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice (kome je isključeno vozilo) - dužan je da na mestu parkiranja (koje mu je određeno) - obezbedi vozilo i plati troškove parkiranja.

U vezi inspekcijskog nadzora – Inspektor i druga Zakonom ovlašćena lica – OVLAŠĆENA su i DUŽNA SU – kada utvrde da lice koje nema svojstvo prevoznika, obavlja javni prevoz koji je ovim zakonom zabranjen - da isključe vozilo, odrede mesto parkiranja i oduzmu saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od 90 dana, kao i da podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz člana 169. stav 1. tačka 1).

Videti:


PAŽNJA - 12. avgusta 2015 - počinje primena I nekih ODREDABA u vezi prevoza tereta

Obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe (i šta se pod tim podrazumeva, kao i koje isprave se moraju nalaziti u vozilu), kabotaža i strani prevoznik - dozvole i mogućnost obavljanja bez dozvole, način obavljanja prevoza, nadležnost carinskih organa, mere u slučaju vanredne situacije, kao i odredbe o inspekcijskom nadzoru i kaznene odredbe (na koje se odnose ove odredbe, odnosno na njihovu povredu) - počinju da se primenjuju danom stupanja na snagu novodonetog Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju.

U "Sl. glasniku RS", br. 68/2015, od 04.08.2015. godine - objavljen je Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: Zakon), čije je stupanje na snagu propisano za - 12.08.2015. godine, ali je POČETAK PRIMENE - ODLOŽEN za 18 meseci od dana stupanja na snagu (dakle za - 12. februar 2017. godine).

Međutim, članom 70. - izdvojene su neke odredbe (od ovog „opšteg“ početka primene Zakona za 18 meseci), pa je nekim odredbama - propisan početak primene zajedno sa stupanjem na snagu Zakona (12.08.2015).

Dakle - VODITI RAČUNA - od 12. avgusta 2015 - Pri obavljanju prevoza tereta za sopstvene potrebe - moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

1) da prevoz tereta nije pretežna delatnost lica koje ga obavlja;

2) teret koji se prevozi - mora biti u vlasništvu, prodat, kupljen, uzet ili predat u zakup, proizveden, dorađen ili popravljen od strane istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

3) svrha prevoza - mora biti prevoz tereta do ili od istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe ili njeno premeštanje bilo unutar bilo izvan sedišta istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

4) teretnim vozilom ili skupom vozila koji se koristi za takav prevoz - mora upravljati lice radno angažovano kod istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, kao i poljoprivrednik, odnosno lice radno angažovano kod istog stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

5) teretno vozilo ili skup vozila - mora biti u vlasništvu istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe ili se koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili se koristi na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen sa privrednim društvom, drugim pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije.

 

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova (iz stava 3. ovog člana) - mora se nalaziti u teretnom vozilu ili skupu vozila i pokazati na zahtev organa koji vrši nadzor u skladu sa ovim zakonom.

Takođe - teretno vozilo kojim se obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju - mora imati na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine teretnog vozila, ispisano poslovno ime i natpis "Prevoz za sopstvene potrebe", ispisano slovima visine najmanje tri centimetra i bojom ili nalepnicom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila, a može imati i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi. Na bočnim vratima ili bočnim stranama kabine teretnog vozila - ne mogu se stavljati drugi natpisi, osim gore navedenog (odredba stava 4. člana 3. Zakona).

U teretnom vozilu kojim se vrši prevoz za sopstvene potrebe - mora se nalaziti - fotokopija obrasca prijave vozača u radni odnos overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koji vrši prevoz za sopstvene potrebe, osim ako je vozač preduzetnik ili poljoprivrednik.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik kome je javni prevoz tereta pretežna delatnost - može (takođe) da obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe, i to pod uslovima kao i svako drugo lice (tada se taj prevoz obavlja u skladu sa stavom 3. tač. 2) do 5) člana 3. Zakona).

Teretno vozilo ili skup vozila iz stava 3. člana 3. koje pripada domaćem privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku ili poljoprivredniku, i kojim se obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju, pored uslova definisanih propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima ili drugim međunarodno pravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, mora ispunjavati i tehničke uslove u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacione uslove u pogledu bezbednosti saobraćaja, propisane u aktu iz člana 13. stav 11. Zakona, o čemu se ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvu), kao dokaz, dostavlja potvrda iz člana 13. stav 9. Zakona. O ispunjenosti ovih uslova (iz stava 8. člana 3. Zakona) - Ministarstvo izdaje potvrdu iz člana 13. stav 10. Zakona.

 

Skrećemo pažnju - na sledeća značenja termina (shodno članu 2. Zakona)

 • Teret je - stvar kojom se manipuliše u saobraćajno-transportnom smislu;
 • Prevoz tereta u drumskom saobraćaju je - kretanje praznog ili natovarenog teretnog vozila ili skupa vozila;
 • Prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju je - prevoz tereta u drumskom saobraćaju pri čijem se obavljanju mesto polaska i mesto dolaska nalazi na teritoriji Republike Srbije;
 • Prevoz tereta za sopstvene potrebe je - prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, poljoprivrednik, odnosno strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja bez naknade u vezi sa poslovima iz svoje delatnosti;
 • Prevoznik je - privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, kome je shodno nacionalnom zakonodavstvu države u kojoj se nalazi njegovo sedište, odnosno prebivalište, odobreno obavljanje prevoza tereta;
 • Potvrda za vozača je javna isprava koja se izdaje prevozniku za vozača koji je radno angažovan za upravljanje teretnim ili skupom vozila, a koji nije državljanin države u kojoj se nalazi sedište, odnosno prebivalište prevoznika.

 

O kabotaži, stranom prevozniku, nadležnost carinskih organa, merama u slučaju vanredne situacije i drugim odredbama koje počinju da se primenjuju stupanjem na snagu Zakona,

Detaljnije - videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 07.08.2015.

Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

(15.10.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/465694/Od-1-novembra-vlasnici-nekretnina-iz-nase-zemlje-mogu-u-Grcku

https://www.novosti.rs/vesti/drustvo/933630/novi-sastanak-kriznog-staba-razmatrace-stroze-mere-skok-broja-zarazenih-zabrinjavajuc

(14.11.2020.)

(16.11.2020.)

(20.11.2020.)

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za novembar 2020.

PREDSEDNIK REPUBLIKE – 05.10.2020

Predlog kandidata za predsednika Vlade


NARODNA SKUPŠTINA – 22.10.2020

Izabrani predsednik i potpredsednici Narodne skupštine


NARODNA SKUPŠTINA – 24.10.2020

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine


NARODNA SKUPŠTINA – 26.10.2020

Usvajanje Zakona o ministarstvima


NARODNA SKUPŠTINA – 28.10.2020

Prva posebna sednica Narodne skupštine – Obraćanje mandatarke za sastav Vlade


SUDSKA PRAKSA – VKS – KRIVIČNO

Ekstradicija – Ispunjenje zakonskih pretpostavki za izručenje


SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

Formiranje Registra rizika


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Obrazovan Krizni štab


RADNO PRAVO

Probni rad i raskid radnog odnosa


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Sentence pripremio: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


SOCIJALNA ZAŠTITA

Zaštita i podrška žrtvama porodičnog nasilja


SUDSKA PRAKSA – VKS – KRIVIČNO

Nasilje u porodici


KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Usaglašeni obim i vizuelni prikaz lista nepokretnosti


SAOPŠTENJE – APR

Ponuda za upis u “Privredni-registar.rs” ne potiče od APR

Nezakonit dokaz – prepoznavanje lica


Podsticaji – Usvojen program razvoja


POLJOPRIVREDA

Pomoć DFC poljoprivrednicima u Srbiji


VLADA

Novi krug nagradne igre “Uzmi račun i pobedi”


FINANSIJE

MMF odobrio povećanje plata u javnom sektoru od 1. januara


PLATNI PROMET – NARODNA BANKA

Izveštaj o otkrivenim falsifikovanim novčanicama


IZ DRUGIH IZDANJA

Autorski tekst guvernera NBS Jorgovanke Tabaković za magazin “The Banker”


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)