POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

NOVI ZAKON

POLJOPRIVREDA

Donet Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

U "Sl. glasniku RS", br. 67/2021 od 2. jula 2021. godine, objavljen je Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, kojim se prvi put tržište poljoprivrednih proizvoda reguliše na ovakav (celovit) način (posebnim zakonom).                                                                                          

Ovim Zakonom se uređuju - zahtevi i mere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, trgovina sa drugim državama, kao i druga pitanja od značaja za uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda (član 1. Zakona).

Odmah na početku (u okviru osnovnih odredbi) dato je značenje izraza upotrebljenih u Zakonu (Definicije), lista proizvoda koja je obuhvaćena (po sektorima), kao i vremenski period u kojem se sprovode određeni zahtevi i mere uređenja tržištau (Tržišna godina).

Definicije, član 2. Zakona

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

- Interventna cena jeste - jedinična vrednost poljoprivrednog proizvoda izražena u novcu, po kojoj se otkupljuje poljoprivredni proizvod u javnoj intervenciji (član 2. tačka 1)

- Korisnik mera uređenja tržišta jeste - fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice koje obavlja aktivnosti, poslove, odnosno delatnosti u sektorima iz člana 3. stav 1. ovog zakona i ostvaruje pravo na mere uređenja tržišta (član 2. tačka 2)

- Neobavezna napomena sa unapred određenom sadržinom (u daljem tekstu: neobavezna rezervisana napomena) jeste - navod na ambalaži proizvoda koji dodatno ističe pojedine specifične i prepoznatljive osobine proizvoda, radi informisanja potrošača (član 2. tačka 3)

- Prvi otkupljivač sirovog mleka jeste - pravno lice ili preduzetnik koji ima registrovan, odnosno odobren objekat u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i koji kupuje sirovo mleko neposredno od proizvođača radi sakupljanja, obrade, prerade ili prodaje drugom pravnom licu, odnosno preduzetniku koji se bavi obradom, odnosno preradom mleka ili drugih mlečnih proizvoda (član 2. tačka 4)

- Registar trgovaca voćem i povrćem (u daljem tekstu: Registar trgovaca) jeste - elektronska baza podataka o trgovcima voćem i povrćem koju vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) - (član 2. tačka 5)

- Reprezentativno tržište jeste - deo tržišta koji svojim udelom čini reprezentativni statistički uzorak (član 2. tačka 6)

- Referentna cena jeste - jedinična vrednost poljoprivrednih proizvoda na osnovu koje se odlučuje o pokretanju, odnosno prestanku intervencije na tržištu, izražena u novcu (član 2. tačka 7)

- Trgovac voćem i povrćem jeste - preduzetnik ili pravno lice koje kupuje, prodaje, uvozi ili izvozi sveže voće i povrće koje je predmet tržišnih standarda, sa ciljem stavljanja na tržište u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona (član 2. tačka 8)

- Tržišna godina jeste - vremenski period u kojem se sprovode određeni zahtevi i mere uređenja tržišta (član 2. tačka 9)

- Tržišna cena jeste - jedinična vrednost poljoprivrednog proizvoda koja se formira na tržištu na osnovu ponude i tražnje, izražena u novcu (član 2. tačka 10)

- Tržišni poremećaj jeste - narušavanje odnosa ponude i tražnje na unutrašnjem ili inostranom tržištu (član 2. tačka 11)

- Tržišni standardi za poljoprivredne proizvode (u daljem tekstu: tržišni standardi) jesu - karakteristike poljoprivrednih proizvoda na osnovu kojih se utvrđuje da proizvodi odgovaraju svojoj klasi ili kategoriji u koju su razvrstani (član 2. tačka 12)

Lista proizvoda, član 3. Zakona

Uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda obuhvata proizvode u sledećim sektorima:

1) žitarice;

2) šećer;

3) suvo krmno bilje;

4) seme;

5) hmelj;

6) voće i povrće;

7) prerađevine od voća i povrća;

8) vino;

9) živo bilje i cveće;

10) duvan;

11) goveđe i teleće meso;

12) mleko i mlečni proizvodi;

13) svinjsko meso;

14) ovčije i kozije meso;

15) jaja;

16) živinsko meso;

17) pčelinji proizvodi;

18) drugi sektori.

Vlada utvrđuje listu proizvoda u sektorima (iz stava 1. člana 3.).

Tržišna godina, član 4. Zakona

Tržišna godina za sektor:

1) voća i povrća i prerađevina od voća i povrća je od 1. januara do 31. decembra tekuće godine;

2) žitarica, i to:

(1) strnih žita je od 1. jula tekuće godine do 30. juna naredne godine;

(2) kukuruza je od 1. oktobra tekuće godine do 30. septembra naredne godine;

3) mleka i mlečnih proizvoda je od 1. jula tekuće godine do 30. juna naredne godine;

4) semena je od 1. jula tekuće godine do 30. juna naredne godine;

5) vina je od 1. avgusta tekuće godine do 31. jula naredne godine;

6) šećera je od 1. oktobra tekuće godine do 30. septembra naredne godine;

7) drugih sektora, i to:

(1) banana je od 1. januara do 31. decembra tekuće godine;

(2) maslinovog ulja i stonih maslina je od 1. jula tekuće godine do 30. juna naredne godine;

(3) lana i konoplje je od 1. jula tekuće godine do 30. juna naredne godine;

(4) pirinča je od 1. septembra tekuće godine do 31. avgusta naredne godine;

(5) uljarica je od 1. oktobra tekuće godine do 30. septembra naredne godine.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar) propisuje vremenski period tržišnih godina za druge sektore iz člana 3. stav 1. ovog Zakona.

Prelaznim i završnim odredbama - propisani su (između ostalog) rokovi za usklađivanje poslovanja (član 45.) i donošenje podzakonskih akata (član 46.), kao i prestanak važenja propisa i stupanje na snagu Zakona.

Rok za usklađivanje poslovanja - član 45. Zakona

Pravna lica i preduzetnici dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona (dakle – najkasnije do 10. jula 2024. godine).

Donošenje podzakonskih propisa - član 46. Zakona

Podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona (dakle – u roku do 10. januara 2022. godine).

Prestanak važenja propisa - član 47. Zakona

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) odredbe člana 34. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. glasnik RS", br. 41/09, 10/13 - dr. zakon i 101/16);    

2) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za duvan i proizvode od duvana ("Sl. glasnik RS", broj 63/09).

Dodali bi ovde – da se odredbe člana 34. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju koje su PRESTALE DA VAŽE 10. jula 2021. godine – odnose na Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), a koje su sada propisane odredbi člana 5. Zakona.

Stupanje na snagu zakona - član 48. Zakona

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (dakle – 10.07.2021.), osim odredaba čl. 7-14, čl. 16-21, člana 23, člana 27, čl. 29. i 30. i člana 39, koje se primenjuju od 1. januara 2022. godine i

odredaba čl. 35. i 36. i člana 38, koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jun 2022.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Obraćanje javnosti – Srbija još snažnije na evropskom putu


MEĐUNARODNI ODNOSI

Predsednik Republike u Berlinu  – Uspon u bilateralnim i ekonomskim odnosima sa Nemačkom


PRIVREDA

Srbija će proizvoditi električne automobile – Potpisan ugovor o proizvodnji električnih automobila u Kragujevcu


SUDSKA PRAKSA

Privredni prestupi


POLJOPRIVREDA

Dobre domaće zalihe žitarica


BRIGA O SELU

Bespovratna sredstva za kupovinu seoskih kuća – Još 90 kuća na selu dobilo nove stanare


PODRŠKA MLADIMA

Nacionalna strategija za mlade – Stimulisanje različitih oblika zapošljavanja i preduzetništva mladih


FINANSIJE

Uspešan prelazak obveznika na novi model eFiskalizacije


SUDSKA PRAKSA

Vrhovni kasacioni sud - Bankarski poslovi


KULTURA

Izabrano idejno rešenje za koncertnu dvoranu Beogradske filharmonije


KULTURA – INFORMISANJE

Svetski dan slobode medija – Novinari treba da neometano, odgovorno i profesionalno rade svoj posao


SPOMEN OBELEŽJA

Dan sećanja na žrtve zločina - genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini – Najveći interes Srbije i Republike Srpske da sačuvaju mir


VLADA

Međunarodni odnosi – Cilj Srbije što brže članstvo u Evropskoj uniji


ENERGETIKA

Naš odnos prema energiji mora da se promeni


GRAĐEVINARSTVO

Moderni i ekološki održivi građevinski projekti - budućnost Srbije


RADNO PRAVO

Zasnivanje radnog odnosa i stupanje na rad


RADNO PRAVO

Preduzetnici


BEZBEDNOST NA RADU

Vidljivi pomaci u unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu


BEZBEDNOST NA RADU

Briga o zaposlenima – Bez stalne brige o zaposlenima nema napretka države


SUDSKA PRAKSA - NAKNADA ŠTETE 


ZDRAVSTVO

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) odlučila – Institut "Torlak" nosilac RNK tehnologije u Srbiji

VLADA

Zaštita od zarazne bolesti - Ukidanje mera - Ukidaju se mere za ulazak građana Srbije i stranih državljana u zemlju


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Pritvor


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)