POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA - PREKRŠAJNI NALOG - PRIHVATANJEM ODGOVORNOSTI ZA PREKRŠAJ - SMANJUJETE KAZNU ZA POLOVINU

Propisi - Prekršajni nalog

Od 1. marta 2014. godine, kada počinje primena NOVOG Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013) - ovlašćeni organ, odnosno ovlašćeno lice (na pr. policijski službenik), kada otkrije prekršaj iz svoje nadležnosti - MOŽE - učiniocu prekršaja izdati prekršajni nalog (sa iznosom kazne), pa ako prekršilac prihvati odgovornost i u roku od 8 dana plati POLA iznosa kazne - oslobađa plaćanja druge polovine izrečene kazne.

 

Ovlašćeni organi - su organi uprave, ovlašćeni inspektori, javni tužilac i drugi organi i organizacije, koje vrše javna ovlašćenja u čiju nadležnost spada neposredno izvršenje ili nadzor nad izvršenjem propisa u kojima su prekršaji predviđeni.

Prekršajni nalog se sastoji od originala i dve kopije. Original se uručuje licu protiv koga se izdaje prekršajni nalog, a kopije zadržava organ koji izdaje prekršajni nalog.

Prekršajni nalog se uručuje - prisutnom licu, za koga se smatra da je učinilo prekršaj, u momentu otkrivanja prekršaja, a lice protiv koga je izdat prekršajni nalog - svojim potpisom (na odgovarajućem mestu u nalogu) potvrđuje njegov prijem.


Ako prisutno lice protiv koga se izdaje prekršajni nalog - odbije da primi nalog, službeno lice će ga upozoriti na posledice odbijanja prijema, uneti u nalog zabelešku o odbijanju prijema, dan i čas kada je prijem odbijen - čime se smatra da je prekršajni nalog uručen.

Učiniocu prekršaja koji - ne može da dokaže svoj identitet ili nema prebivalište, ili ne živi na adresi na kojoj je prijavljen, ili ako ima prebivalište u inostranstvu ili ako odlazi u inostranstvo radi boravka, a kome je izdat prekršajni nalog - naložiće se da izrečenu kaznu uplati odmah, odnosno - naplatiće se na licu mesta. Ako učinilac prekršaja - ne plati novčanu kaznu, smatraće se da je podneo zahtev za sudsko odlučivanje i - odmah će se dovesti pred nadležni sud, a ukoliko to nije moguće - predstavnik ovlašćenog organa može preduzeti mere iz člana 199. stav 1. Zakona (zadržati lične isprave).


Dakle

  • Odbijanje prijema naloga - NE SMATRA SE da NALOG NIJE URUČEN;
  • Nemogućnost dokazivanja identiteta, odnosno mesta boravka - prouzrokuje NAPLATU KAZNE - ODMAH, odnosno DOVOĐENJE pred nadležni sud - ODMAH (sa mogućnošću zadržavanja ličnih isprava);
  • Neplaćanjem u roku od osam dana - gubite pravo na oslobađanje polovine kazne.

 

Naravno

  • Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog - može prihvatiti odgovornost za prekršaj i nakon isteka roka od osam dana od prijema prekršajnog naloga, ako pre postupka izvršenja dobrovoljno plati celokupan iznos izrečene novčane kazne.
  • Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog - može podneti zahtev za sudsko odlučivanje i Sud će pokrenuti postupak.
  • Voditi računa, ako Sud utvrdi - da je okrivljeni (koji je zahtevao sudsko odlučivanje) odgovoran za prekršaj, svojom odlukom će ga obavezati da plati novčanu kaznu iz prekršajnog naloga (u punom iznosu) kao i da nadoknadi sudske troškove.

 

Dakle

  • Neplaćanjem nakon isteka roka od osam dana, ali plaćanjem celokupnog iznosa kazne pre postupka izvršenja - gubite pravo na oslobađanje polovine kazne - ali ne plaćate sudske troškove I NE UNOSI se izrečena kazna u Registar novčanih kazni;
  • Neplaćanjem po platnom nalogu i podnošenjem zahteva za sudsko odlučivanje - pa odustankom od zahteva - sud će rešenjem utvrditi da je prekršajni nalog - konačan i izvršan i okrivljenog obavezati da plati i nastale troškove prekršajnog postupka, a izrečenu novčanu kaznu uneće u Registar novčanih kazni;
  • NEČINJENJE (nepreuzimanje naloga, neplaćanje, nepodnošenje zahteva za sudsko odlučivanje...) NE OPRAVDAVA, odnosno ne doprinosi izbegavanju odgovornosti i kazne - NAPROTIV, UVEĆAVA JE.


I na kraju - kratak savet -  osim u slučaju da ste sigurni da niste napravili prekršaj za koji vas tereti nadležni organ i zbog koga je izdat prekršajni nalog - NAJEDNOSTAVNIJE i NAJJEFTINIJE je da u roku (do) osam dana PLATITE polovinu novčane sume (sve drugo je neizvesnije, dugotrajnije i sigurno - skuplje).  

Ako, pak „ostajete istrajni da želite sudsko odlučivanje“ (sigurni ste da ste u pravu) - POSTARAJTE SE da - vaš zahtev bude UREDAN (blagovremen, potpisan ...) jer će ga sud, u suprotnom, odbaciti (a vaš prekršajni nalog će postati - konačan i izvršan, dok će izrečena novčana kazna biti uneta u Registar prekršajnih sankcija). Što se tiče urednosti samog prekršajnog naloga koji prilažete (preciznosti činjeničnog opisa radnji, sadržaja svih potrebnih podataka i opisa radnji iz kojih proizilazi pravno obeležje prekršaja, vreme i mesto izvršenja prekršaja itd ...) - ne brinite o tome, sud će pre donošenja rešenja - zatražiti od organa koji je izdao prekršajni nalog da ga - uredi (a ako to ovaj ne učini u ostavljenom roku - sud će postupiti kao sa neurednim zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno odbaciće ga).

 

Videti

LJ.M.V.

Objavljeno: 10.02.2014.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 11 do 20 od ukupno 35 | Sledeća | Poslednja strana
J. Kadić
Ukupno: 35
Komentar
Šta sada?
Komentar #25 objavljen : Thu October 22, 2015, 20:56:47
Policijska patrola me je zaustavila u februaru na pešačkom prelazu, dobio sam prekršajni nalog sa iznosom kazne koju treba da platim. Sve sam odradio po zakonu, u roku uplatio 50% novčane kazne i zaboravio na taj nemili događaj! Pre dva dana (20.10. 2015.) ŠOK, poštar na vratima sa pismom iz suda a u njemu REŠENJE po kom mi se novčana kazana za za učinjeni prekršaj zamenjuje KAZNOM ZATVORA, koju mogu izbeći ako platim,sada,pun iznos kazne i uz napomenu da mogu izjaviti prigovor u roku od tri dana. Kaznu koju sam platio da opet platim ili u zatvor??? To mi traže posle skro sedam meseci, pa koliko dugo da čuvam uplatnice da nebi dolazio u situaciju da dva puta plaćam kaznu za jedan prekršaj?
Boban
Ukupno: 35
Komentar
Pomoć
Komentar #24 objavljen : Tue September 22, 2015, 09:06:01
Poštovani,

policijska patrola me je zaustavila zbog prekoračenja brzine koju je snimila radarom (na kojem je snimak i brzina vozila). Potpisao sam zapisnik i saglasan sam sa istim.
Rečeno mi je da će mi poziv doći na kućnu adresu da se javim u sud.
Postoji li način da umanjim kaznu i da sačuvam dozvolu?

Unapred hvala!
Dalibor
Ukupno: 35
Komentar
placanje kazne parkiranja
Komentar #23 objavljen : Thu September 10, 2015, 21:51:24
Stigla mi je kazna za parking novcana od 7650din od javnog izvrsitelja.Kad sam otisao kod izvrsitelja ona mi je rekla da kazna nije gore navedena nego 19800 din jer su tu uracunate i kamata na kamatu i jos sto sta.Pa bih teo da dobijem odgovor JER OVO NIJE HARAC gore nego u Tursko vreme,ovo je sramota.Ako neplatim docice dami popisu stvari iz stana,nemam novca da platim jer trenutno nigde neradim ni ja ni supruga a imamo sina skolarca zivimo od socijalne pomoci.
Milan
Ukupno: 35
Komentar
Pomoć
Komentar #22 objavljen : Mon June 01, 2015, 10:33:15
Poštovani,

molim vas za pomoć, naime,

Zaustavljen sam od strane policijske patrole zbog prekoračenja brzine u naseljenom mestu i dobio zapisnik koji sam potpisao kao okrivljeni zbog učinjenog prekršaja iz člana 332. stava 8. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, pa me interesuje da li ću uz novčanu kaznu za koju znam da je od 6-20000 din i 4 kaznena poena, dobiti i zabranu upravljanja vozilom i na koje vreme. Hvala.

Takođe, da li treba da čekam poziv suda (tj. da li rok od 8 dana za umanjenje kazne počinje od izrečene presude ili potpisivanja izjave), ili mogu i ranije da se javim kako bih pokušao da umanjim kaznu. Da li postoji šansa da sačuvam dozvolu i kako?

Srdačno i hvala.
Marko
Ukupno: 35
Komentar
Pomoć
Komentar #21 objavljen : Sat April 04, 2015, 15:18:53
Poštovani,

molim vas za pomoć, naime,

Zaustavljen sam od strane policijske patrole zbog prekoračenja brzine u naseljenom mestu i dobio zapisnik koji sam potpisao kao okrivljeni zbog učinjenog prekršaja iz člana 332. stava 8. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, pa me interesuje da li ću uz novčanu kaznu za koju znam da je od 6-20000 din i 4 kaznena poena, dobiti i zabranu upravljanja vozilom i na koje vreme. Hvala.

Takođe, da li treba da čekam poziv suda (tj. da li rok od 8 dana za umanjenje kazne počinje od izrečene presude ili potpisivanja izjave), ili mogu i ranije da se javim kako bih pokušao da umanjim kaznu. Da li postoji šansa da sačuvam dozvolu i kako?

Srdačno i hvala.
Siniša B.
Ukupno: 35
Komentar
Prekoračenje brzine
Komentar #20 objavljen : Fri February 06, 2015, 09:51:40
Da li se priznavanjem krivice umanjuje i zakonski određena zabrana upravljanja motornim vozilom na pola?
Unapred zahvaljujem na odgovoru.
Simić Violeta
Ukupno: 35
Komentar
Re: NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA - PREKRŠAJNI NALOG
Komentar #19 objavljen : Tue January 27, 2015, 03:03:54
Dali je prekršaj stajati na semaforu sa ugsenim svetlima a krenuti sa upaljenim ispred policija koja se pomera u stranu.čeka da prodajem i ako sam uključila svetla jure me rotacijoj pišu mi kaznu.daje kaznu izjavu na sudu i kazne me 7.000 plus 700 dinara 3 meseca zabrane vožnje i 6 bodova. Žalbu je odbio sud u smederevu jer sam tražila da se suočim sa policajacem
petkovic aleksandar
Ukupno: 35
Komentar
8 dana
Komentar #18 objavljen : Thu November 13, 2014, 22:23:15
Ja sam dobio presudu na iznos od 8 000 dinara, da li uplatom u roku od 8 dana imam pravo na 50% umanjenja....hitno mi je...unapred hvala!
zoran
Ukupno: 35
Komentar
prekoračenje brzine
Komentar #17 objavljen : Wed July 30, 2014, 10:10:13
na putu n.sad-zrenjanin prekoračio sam brzinu vozeći 121 kmh, dozvoljeno je 80 kmh. uručen mi je zapisnik o izvršenoj kontroli. nije mi trazeno da platim na licu mesta. da li ću dobiti sudski poziv i koji iznos treba da platim ?
Radomir Radulovic
Ukupno: 35
Komentar
Prekrsajni nalog
Komentar #16 objavljen : Thu July 10, 2014, 23:07:16
E, jos samo da izvucem ovo pitanje na ispitu :)
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 11 do 20 od ukupno 35 | Sledeća | Poslednja strana
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

(15.10.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/465694/Od-1-novembra-vlasnici-nekretnina-iz-nase-zemlje-mogu-u-Grcku

https://www.novosti.rs/vesti/drustvo/933630/novi-sastanak-kriznog-staba-razmatrace-stroze-mere-skok-broja-zarazenih-zabrinjavajuc

(14.11.2020.)

(16.11.2020.)

(20.11.2020.)

(25.11.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/468074/Grcka-opet-produzila-blokadu-za-jos-sedam-dana

http://www.politika.rs/sr/clanak/468241/Izrael-ima-snimak-govora-iranskog-naucnika-o-pet-bojevih-glava

(05.12.2020.)

Ruska vakcina nakon dve doze efikasna 96,2 odsto

http://www.politika.rs/sr/clanak/468539/Ruska-vakcina-nakon-dve-doze-efikasna-96-2-odsto

Zašto Viola „minira” Vašingtonski sporazum

http://www.politika.rs/sr/clanak/468994/Istraga-o-poreklu-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/469360/Dobrovoljcima-samo-prava-vakcina

(23.12.2020.)

(07.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/470436/Troje-mrtvih-u-lavini-u-skijalistu-u-Rusiji

(10.01.2021.)

Stamatović: Poseta Vučića početak dijaloga vlasti i opozicije

http://www.politika.rs/sr/clanak/470838/U-Turskoj-vakcinisano-vise-od-pola-miliona-ljudi-za-dva-dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za januar 2021.

VLADA

Srpska privreda će opstati uprkos uticaju pandemije


TRGOVINA

Tržište spremno i za slučaj novog zatvaranja


JAVNE FINANSIJE

Uspeh države se meri po stanju njene ekonomije


KULTURA

Kultura, jedna od temeljnih vrednosti života i društva


SUDSKA PRAKSA

Porodično i nasledno pravo


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

SZO pozdravlja mere i napore Srbije u borbi sa COVID-19


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Srbija će dobiti bezbedne vakcine protiv COVID-19


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Masovna vakcinacija u prvom kvartalu 2021. godine


DRŽAVNA UPRAVA

Puna primena Centralnog registra stanovništva na proleće


USTAVNO

Usvojen predlog za promenu Ustava u delu pravosuđa


ODBRANA

Bezbednosna situacija u Srbiji stabilna


EVROPSKE INTEGRACIJE

Što pre uobličiti primenu nove metodologije proširenja za Srbiju


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Uvećanja uz penzije


SUDSKA PRAKSA

RADNO PRAVO


SUBVENCIJE

Podrška Vlade radu ugostiteljske i turističke privrede


STATISTIKA

Republički zavod za statistiku


NARODNA BANKA SRBIJE

Trendovi u kreditnoj aktivnosti


OBLIGACIONO PRAVO

Kapara kao odustanica, Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


SUDSKA PRAKSA

MEDIJSKO PRAVO


BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Koordinirana borba državnih organa protiv organizovanog kriminala


EKOLOŠKA BEZBEDNOST

Naredna godina će biti obeležena brigom za ekološku bezbednost


SOCIJALNA ZAŠTITA

Kontinuirana podrška ustanovama socijalne zaštite


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Izgradnjom auto­-puteva gradi se jača Srbija


VLADA

U prvom kvartalu 2021. započeti projekti od nacionalnog značaja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Prve deonice na Moravskom koridoru biće završene 2022. godine


RAD I ZAPOŠLJAVANJE

"Svet u 2021" - Srbija se uspešno suočila sa ekonomskim aspektima krize


RODNA RAVNOPRAVNOST

Osnaživanje mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalu


ZAPOŠLJAVANJE

Proširiti obuhvat reforme sezonskog zapošljavanja


SOCIJALNA ZAŠTITA

Značajno unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2020.


OBRAZOVANJE

Nastavak stipendiranja za 971 izuzetno nadarenog učenika i studenta


FINANSIJE

U budžetu za narednu godinu 15,2 milijarde dinara za zdravstvo


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)