POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

IZMENE ZAKONA

PRAVOSUĐE 

Izmenjena dva zakona

U „Sl. glasniku RS“, br. 76/2021, od 28.07.2021. godine – objavljene su izmene dva važna zakona:

- Zakon o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/08, 58/09 - US, 104/09, 101/10, 8/12 - US, 121/12, 124/12 - US, 101/13, 111/14 - US, 117/14, 40/15, 63/15 - US, 106/15, 63/16 - US i 47/17)

- Zakon o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 116/08, 101/10, 88/11 i 106/15)

Po rečima Predlagača zakona, predlaganjem ovih izmena - preduzimaju se neophodni koraci u ispunjavanju aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava.

Konkretnije, u aktivnosti 1.2.2.5. iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava - predviđeno je da se izmeni Zakon o sudijama i Zakon o Visokom savetu sudstva, u cilju propisivanja Etičkog odbora kao stalnog radnog tela Visokog saveta sudstva, propisivanja nadležnosti Visokog saveta sudstva za donošenje Poslovnika o radu Etičkog odbora i propisivanja obaveze izrađivanja izveštaja o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva o poštovanju odredaba Etičkog kodeksa.

Dopunom Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021) - predviđeno je da Etički odbor bude stalno radno telo Visokog saveta sudstva (dopuna u članu 15. Zakona o Visokom savetu sudstva).

Takođe, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021) - Članom 2. izmena i dopuna (odnosi se na član 30. Zakona o sudijama) - predviđeno je da Etički odbor, kao stalno radno telo Visokog saveta sudstva, odlučuje o tome koji su postupci oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije i štetni po ugled suda na osnovu Etičkog kodeksa, kao i dužnost Etičkog odbora da najmanje jednom godišnje dostavlja Visokom savetu sudstva izveštaj o svom radu i primeni Etičkog kodeksa, radi realizacije (pomenutih) aktivnosti 1.2.2.5. iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava.

Predlagač izmena i dopuna Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 76/2021) – naveo je (kao razloge donošenja Zakona) i - preduzimanje neophodnih koraka u ispunjavanju preuzete obaveze iz međunarodnih akata preporuka Grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), a GRECO je preporučio (u okviru Četvrtog evaluacionog kruga u Preporuci VI) - da sistem ocenjivanja rada sudija bude revidiran: uvođenjem kvalitativnih kriterijuma i ukidanjem pravila da nezadovoljavajući rezultati vrednovanja sistematski vode ka razrešenju dotičnih sudija.

Pa je tako:

- članom 1. izmena i dopuna (odnose se na član 24. Zakona o sudijama) - predviđeno je da se poveravanje predmeta u rad sudiji zasniva na složenosti predmeta koja obuhvata objektivne kriterijume: broj stranaka i ostalih učesnika u postupku (umešača, svedoka, veštaka), poštovanje rokova za sudske radnje i dr.

- članom 4. izmena i dopuna (odnose se na član 63. – Posebno nestručno vršenje funkcije - Zakona o sudijama, koji se BRIŠE) – vrši se usklađivanje sa Mišljenjem broj 17 Konsultativnog veća evropskih sudija u kojem se između ostalog navodi:

„Načela stalnosti funkcije i nepremestivosti predstavljaju ključne elemente sudske nezavisnosti i moraju se poštovati. Stoga, sudija ne bi trebalo da se razrešava funkcije samo zato što je dobio negativnu ocenu. Do razrešenja treba da dođe samo u slučaju teških disciplinskih ili krivičnih prekršaja ili gde je neizbežan zaključak postupka vrednovanja da je sudija nevoljan ili nesposoban da obavlja svoje dužnosti u skladu sa minimumom prihvatljivih standarda, na osnovu objektivne procene.”

Na kraju, dodajmo da oba zakona stupaju na snagu – 5. avgusta 2021. godine.

Detaljnije – VIDETI:  - Zakon o sudijama

                               - Zakon o Visokom savetu sudstva

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za maj 2023.

ODLUKA

o proglašenju Dana žalosti


ZAKLJUČAK

Vlade 05 broj 56-3807/2023 od 4. maja 2023. godine


ZAKLJUČAK

Vlade 05 broj 56-3866/2023 od 5. maja 2023. godine


VLADA

Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja i radne grupe - za bezbednost dece na internetu i za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih


NOVI ZAKONI

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu


JAVNE SLUŽBE

Neke dileme u pogledu izbora direktora u javnim ustanovama


PRAVOSUĐE - NOVI PROPISI


SUDSKA PRAKSA

Ustavni sud Socijalna zaštita


SUDSKA PRAKSA

Evropski sud za ljudska prava Klizište i zemljotres


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)