POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

HRANA KOJU KONZUMIRAMO - KONTROLA BEZBEDNOSTI - NADLEŽNOSTI - Zakon o bezbednosti hrane

Bezbednost hrane

Letnje temperature doprinose povećanoj „kvarljivost“ namirnica i „zahtevaju“ dodatnu pažnju. U cilju obezbeđivanja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, u našem pravnom sistemu postoji značajan broj propisa koji regulišu bezbednost hrane koju konzumiramo, od kojih je svakako najbitniji - Zakon o bezbednosti hrane, donet 2009. godine i objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 41/2009, od 2. juna 2009. godine.

Zakonom o bezbednosti hrane - uređuju se:

- opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje,

- obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje,

- sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja,

- hitne mere i upravljanje kriznim situacijama,

- higijena i kvalitet hrane i hrane za životinje.

Hrana se prema poreklu - deli na:

- hranu životinjskog porekla;

- hranu biljnog porekla;

- mešovitu hranu koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla;

- hranu ni biljnog, ni životinjskog porekla (mineralne materije, so);

- ostalu hranu (nova hrana, genetski modifikovana hrana i genetski modifikovana hrana za životinje).

Članom 4. Zakona, definisano je značenje pojmova.

- Hrana je - svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu ljudi ili se opravdano može očekivati da će se koristiti za ljudsku upotrebu, osim: - hrane za životinje koje ne služe za proizvodnju hrane,

- živih životinja, ako nisu pripremljene za stavljanje u promet radi ishrane ljudi,

- biljaka pre žetve, berbe ili ubiranja plodova,

- medicinskih proizvoda,

- kozmetičkih proizvoda,

- duvana i duvanskih proizvoda,

- narkotika ili psihotropnih supstanci,

- ostataka (rezidua) i kontaminenata.

Hrana je i - piće, guma za žvakanje, kao i bilo koja supstanca namenski dodata hrani tokom pripreme, obrade ili proizvodnje.

Hrana jeste i voda za piće, uključujući vodu u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i voda koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane.

Voda za piće jeste voda u originalnoj ambalaži i voda za javno snabdevanje stanovništva;

- Hrana za životinje je - svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu životinja koje služe za proizvodnju hrane;

Na ovom mestu, ukazali bi još na član 12. Zakona, kojim je regulisana podela nadležnosti u okviru nadležnosti državne uprave (u vezi bezbednosti hrane), po fazama proizvodnje.

- U fazi primarne proizvodnje:

 - hrana i hrana za životinje - životinjskog porekla - nadležna je veterinarska inspekcija,

- hrana i hrana za životinje - biljnog porekla - nadležna je fitosanitarna inspekcija;

2) U fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko:

- hrana - životinjskog porekla - nadležna je veterinarska inspekcija,

- hrana - biljnog porekla i bezalkoholna pića - nadležna je poljoprivredna inspekcija,

- mešovita hrana - nadležne su veterinarska i poljoprivredna inspekcija,

- hrana za životinje - nadležna je veterinarska inspekcija,

3) U fazi uvoza i provoza:

 - hrana i hrana za životinje - životinjskog porekla - nadležna je granična veterinarska inspekcija,

 - hrana i hrana za životinje - biljnog porekla - nadležna je fitosanitarna inspekcija,

 - mešovita hrana - nadležne su granična veterinarska i fitosanitarna inspekcija;

4) U fazi izvoza:

 - hrana i hrana za životinje - životinjskog porekla - nadležna je veterinarska inspekcija,

 - hrana i hrana za životinje - biljnog porekla - nadležna je fitosanitarna inspekcija,

 - mešovita hrana i mešovita hrana za životinje - nadležne su veterinarska i poljoprivredna inspekcija,

 - vina i alkoholna pića - nadležna je poljoprivredna inspekcija;

5) Kontrolu - nove hrane,

 - dijetetskih proizvoda,

 - dečje hrane - zamene za majčino mleko,

 - dijetetskih suplemenata i soli za ishranu ljudi i proizvodnju aditiva, aroma, enzimskih preparata neživotinjskog porekla i pomoćnih sredstava neživotinjskog porekla, kao i

 - vode za piće u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i vode za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće

 u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa (promet na veliko, promet na malo, uvoz na mestima carinjenja i izvoz) - nadležna je sanitarna inspekcija;

U fazi prometa na malo - hranu životinjskog porekla u objektima registrovanim odnosno, odobrenim od strane Ministarstva, kao i u prometu na malo svežeg mesa, mleka, jaja, meda, ribe i divljači u specijalizovanim objektima (kasapnice, ribarnice i sl.) - veterinarska inspekcija, odnosno vina i alkoholnih pića - nadležna je poljoprivredna inspekcija;

6) Kontrolu genetski modifikovane hrane - u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa vrši - fitosanitarna inspekcija, a genetski modifikovane hrane za životinje - nadležna je veterinarska inspekcija.

Na osnovu Zakona o bezbednosti hrane - donet je veliki broj podzakonskih akata (pre svega - pravilnika) kojima se propisuju, odnosno bliže uređuju konkretna pitanja u pogledu uslova i kvaliteta pojedinih namirnica (voća, mesa, meda …).

Videti na pr. - Pravilnik o posebnim uslovima higijene sitnog voća u svežem i smrznutom stanju u fazi proizvodnje, prerade i prometa

- Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda

- Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina

- Pravilnik o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela

U “tesnoj vezi” sa bezbednošću hrane je i - posuđe, pribor, uređaji, ambalaža i drugi materijali koji dolaze u kontakt sa hranom. Uslovi koje, u pogledu zdravstvene ispravnosti - moraju da ispunjavaju ovi predmeti (“predmeti opšte upotrebe” koji dolaze u dodir sa hranom) - propisani su Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe

Zdravstvena ispravnost predmeta opšte upotrebe je - ispravnost u pogledu deklaracije, sastava, senzorskih svojstava, vrste i sadržaja štetnih materija, mikrobiološke ispravnosti kao i mogućnosti štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima;

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona - vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja -preko sanitarnih inspektora.

Videti i - Zakon o sanitarnom nadzoru

Pročitajte -

 

 

LJ.M.V.

 

Objavljeno: 28.07.2016.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2020.

USTAVNI SUD

Devizni prekršaj - Neprijavljivanje efektivnog stranog novca prilikom granične kontrole - Izricanje zaštitne mere - oduzimanja predmeta prekršaja - Odbijanje ustavne žalbe


DRŽAVNI SLUŽBENICI

Visoki službenički savet - Donet NOVI Poslovnik


TRGOVINA

Elektronska trgovina - Objavljeni vodiči za sigurnu e-trgovinu


PROMET NEPOKRETNOSTI

Centralizovana evidencija ugovora - Uređeno vođenje posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti


ZALOŽNO PRAVO

Puštena u rad oglasna tabla Registra zaloge


SUDSKA PRAKSA

Naknada štete


NAKNADA ŠTETE

Prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji


PLANSKI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

Obavezni elementi plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave


SUDSKA PRAKSA

Parnični postupak - Troškovi


PARNIČNI POSTUPAK

Pravo stranke na upotrebu svoga jezika u parničnom postupku


PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJU

Program "Moja prva plata"


SUDSKA PRAKSA

Radno pravo


ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Nije svako "pravljenje razlike" među licima diskriminacija


SOCIJALNA ZAŠTITA

Srbija će dobiti novi Zakon o Socijalnoj zaštiti


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sistem video-nadzora se koristi isključivo u skladu sa zakonom


PREKRŠAJI

Novi sistem elektronske kontrole i naplate parkiranja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Novi propis - Autobuska stajališta


SAOBRAĆAJ

Hidrografska delatnost


SUBVENCIJE

Vlada Republike Srbije - Usvojen program rasporeda korišćenja subvencija za hotelijere


TURIZAM

Pomoć turističkim agencijama


KULTURA

Koncerti, festivali, priredbe


SUDSKA PRAKSA

Krivični postupak - Troškovi


IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Osuđenici koriste "Skajp" i "Vajber" za kontakt sa porodicom tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Zakon o zaštiti od zarazne bolesti - Pojmovi iz Zakona


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)