POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ENERGETIKA

ENERGETSKA EFIKASNOST 

Energetski pregled i

odgovarajuće licence energetskih savetnika

U „Sl. glasniku RS“, br.  40/2021, od 22.04.2021. objavljen je Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije (u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 30.04.2021. godine.

Članom 22. Zakona propisano je da je - Energetski savetnik fizičko lice koje ima licencu energetskog savetnika i koji može da sprovodi energetske preglede.

Energetski pregled je (shodno članu 3. stav1. tačka 15. Zakona) - sistematska procedura za pribavljanje odgovarajućih podataka i saznanja o postojećem nivou, načinu i strukturi potrošnje energije objekta, proizvodnog procesa, privatne ili javne usluge, pomoću kojih se utvrđuju i kvantifikuju ekonomski isplative mere energetske efikasnosti i priprema izveštaj o energetskom pregledu i obuhvata naročito (clan 23. Zakona): prikupljanje podataka o potrošnji i načinu korišćenja energije, analizu postojećeg nivoa energetske efikasnosti, identifikaciju mera za povećanje energetske efikasnosti sa procenom energetskih ušteda i njihovih finansijskih efekata.

Energetske preglede (u skladu sa Zakonom) dužni su da vrše obveznici sistema i velika pravna lica definisana zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva (koja su obavezana da sprovode energetski pregled najmanje jednom u četiri godine, a pregled sprovodi pravno lice ili preduzetnik koji ispunjava uslov koji se odnosi na broj i odgovarajuću licencu angažovanih energetskih savetnika koji sprovode taj pregled. Stavom 7. Člana 23. Zakona propisano je da - Ministar bliže propisuje broj i odgovarajuću licencu energetskih savetnika koje angažuje pravno lice ili preduzetnik, u zavisnosti od kategorije energetskog pregleda.

Kategorije energetskih pregleda su:

1) energetski pregled za oblast industrijske energetike,

2) energetski pregled za oblast energetike zgrada i

3) energetski pregled za oblast energetike javnog sektora.

 

U „Sl. glasniku RS“, br.  70/2022, od 27.06.2022. objavljen je Pravilnik o broju i odgovarajućoj licenci energetskih savetnika koji sprovode energetski pregled u zavisnosti od kategorije energetskog pregleda (u daljem tekstu: Pravilnik), koji stupa na snagu 05.07.2022. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju broj i odgovarajuća licenca energetskih savetnika koje angažuje pravno lice ili preduzetnik koji sprovodi energetski pregled, u zavisnosti od kategorije energetskog pregleda.

Energetski pregled za oblast industrijske energetike - može da obavlja pravno lice ili preduzetnik koji za sprovođenje tog energetskog pregleda ima angažovanog najmanje jednog energetskog savetnika za oblast mašinstva, jednog energetskog savetnika za oblast elektrotehnike i jednog inženjera tehnologije iz oblasti osnovne tehnološke delatnosti pravnog lica koje je naručilac energetskog pregleda (član 2. Pravilnika).

Energetski pregled za oblast energetike zgrada - može da obavlja pravno lice ili preduzetnik koji za sprovođenje tog energetskog pregleda ima angažovanog najmanje jednog energetskog savetnika za oblast mašinstva, jednog energetskog savetnika za oblast elektrotehnike i jednog energetskog savetnika za oblast arhitekture (član 3. Pravilnika).

Energetski pregled za oblast energetike javnog sektora - može da obavlja pravno lice ili preduzetnik koji za sprovođenje tog energetskog pregleda ima angažovanog najmanje jednog energetskog savetnika za oblast mašinstva, jednog energetskog savetnika za oblast elektrotehnike i jednog energetskog savetnika za oblast arhitekture (član 4. Pravilnika).

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

Sankt Peterburg se od 30. oktobra zatvara na sedam dana

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jul/avgust 2022.

RADNO PRAVO

Jednaka zarada za isti rad ili rad jednake vrednosti


SUDSKA PRAKSA – Otpremnina


RADNO PRAVO

Obaveza isplate zarade za obavljeni rad


RADNI ODNOSI

Prestanak radnog odnosa - Zakonit otkaz


ZDRAVSTVO

Sudskomedicinski značaj odnosa između povreda i oboljenja


ZDRAVSTVO

Dvojezični obrazac za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu


SUDSKA PRAKSA – ODLUKA USTAVNOG SUDA

Povreda prava roditelja


BRIGA O DECI

"Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji"  – "Pozitivno roditeljstvo i zaštita dece u visokokonfliktnim razvodima" – Unapređenjem zakonodavnog okvira do bolje zaštite dece od svih oblika nasilja


UPRAVA

Od 7. juna 2022. - omogućena nova usluga eUverenje građanima i privredi


JAVNA PREDUZEĆA

Nadzor svih javnih preduzeća od naredne godine putem softvera


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Podrška lokalnim samoupravama za uklanjanje divljih deponija


ENERGETIKA

Energetska tranzicija i zelena energija osnova za dugoročan privredni razvoj


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)