POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

ELEMENTARNE NEPOGODE - POPLAVE I BUJICE, KLIZIŠTA I ODRONI – KAO VANREDNE SITUACIJE I SMANJENJE RIZIKA, ODNOSNO OGRANIČENJE POSLEDICA KATASTROFA

Propisi - poplave, bujice, elementarne, nepogode, vanredne situacije

Prirodne nepogode se dešavaju. Ugrožavaju (i odnose) mnogo ljudskih života, uništavaju i degradiraju životnu sredinu, prouzrokuju velike materijalne štete i gubitke.

Rizici od njihovog “nastupanja” postojali su oduvek i postoje i danas, u svim društvima i svuda na svetu. Mogućnosti “predviđanja” ili sprečavanja njihovog nastanka, odnosno otklanjanja ili ublažavanja posledica – poslovi su kojima se države (njihovi organi i tela) ozbiljno bave (donošenjem odgovarajućih propisa, organizovanjem organa i službi, angažovanjem i osposobljavanjem odgovarajućih ljudi, nabavkom, održavanjem i upotrebom odgovarajuće opreme i sredstava …)  

Republika Srbija je 2009. godine (nakon donošenja - Zaključka o usvajanju - Akcionog plana za formiranje jedinstvene službe za vanredne situacije) donela i -  Zakon o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011, 93/2012)  kojim je uređeno  - delovanje, proglašavanje i upravljanje vanrednim situacijama, sistem zaštite i spasavanja ljudi i dobara, nadležnosti, prava, dužnosti i odgovornosti (od državnih organa do  svih drugih fizičkih i pravnih lica) i sva druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja.

Obilne kiše koje su danima padale (na širem području regiona), izazvale su bujice, izlivanja reka iz svojih korita i velike poplave, koje (po sistemu “domino efekta”) prete novim rizicima (prevashodno - klizištima i odronima – koji su se već aktivirali na nekim mestima), a zatim i mnogim drugim (poput zaraza, epidemija …). Kako ljudi i materijalna dobra - mogu, odnosno jesu ugroženi ovim događajima, koji su takvog obima i intenziteta - da njihov nastanak ili posledice nije bilo moguće sprečiti ili otkloniti - redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, već je (za njihovo ublažavanje i otklanjanje) neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva, uz pojačan režim rada.


Shodno iznetom, a na osnovu člana 32. stav 3. Zakona o vanrednim situacijama - Vlada je donela - Odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije

Dakle, 15. Maja 2014. g - PROGLAŠENA je vanredna situacija za teritoriju Republike Srbije, zbog nastupanja elementarne nepogode – poplave, i od tada pa sve do prestanka – SVI MI (i fizička i pravna lica) - nalazimo se u POSEBNOJ (vanrednoj) SITUACIJI (u kojoj, jedan od važnih “regulatora” naših prava i obaveza je - Zakon o vanrednim situacijama).

 

A, shodno Zakonu:

SVI građani - imaju pravo na zaštitu od nesreća i katastrofa, prouzrokovanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama (shodno prvom načelu iz Zakona), i to tako što - zaštita i spasavanje ljudskih života - ima prednost nad svim drugim zaštitnim i spasilačkim aktivnostima u okviru;

Ali, takođe – I SVAKO (u skladu sa načelom solidarnosti) učestvuje u zaštiti i spasavanju, u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima i SVAKO je, u skladu sa zakonom, odgovoran za sprovođenje mera zaštite i spasavanja od nesreća i katastrofa izazvanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama.

 

Dakle - Subjekti sistema zaštite i spasavanja (“SVI“, „SVAKO“) su:

 • organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave;
 • privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici;
 • građani, grupe građana, udruženja, profesionalne i druge organizacije.

 

RUKOVOĐENJE u vanrednim situacijama (kao usmeravanje pojedinaca, delova sistema i sistema zaštite i spasavanja prema ostvarivanju postavljenih ciljeva) obavljaju:

 • za teritoriju autonomne pokrajine - pokrajinski štab, koji obrazuje izvršni organ autonomne pokrajine;
 • za teritoriju upravnog okruga - okružni štab za vanredne situacije, koji obrazuje Republički štab za vanredne situacije;
 • za teritoriju opštine - opštinski štab za vanredne situacije, koji obrazuje skupština opštine


Za teritoriju BEOGRADA
- Videti:

 

Shodno Naredbi o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2014. godinu - Podaci potrebni za efikasno sprovođenje odbrane od poplava, uključujući i nazive pravnih lica koja sprovode odbranu od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda, imena rukovodilaca odbrane od poplava i drugih odgovornih lica za sprovođenje odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda, nazive sektora i deonica, zaštitne vodne objekte, štićena poplavna područja, melioraciona područja, objekte sistema za odvodnjavanje, kriterijume i uslove za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda, merodavne vodomere (hidrološke stanice) i meteorološke stanice i punktove za osmatranje, utvrđeni su OPERATIVNIM PLANOM ZA ODBRANU OD POPLAVA - ZA 2014. GODINU.

Nadzor nad primenom Zakona - vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova (čl. 141. – 143. Zakona – precizirana opšta ovlašćenja i ovlašćenja inspektora)

Podsetimo još na jednu važnu aktivnost – evakuacijU – koja je (Zakonom definisana) kao plansko, organizovano i privremeno premeštanje ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica sa ugrožene teritorije na teritoriju određenu Planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, na kojoj ne postoji opasnost i koja pruža uslove za život i zaštitu.

 

Evakuaciji podležu:

 • majke sa decom do 15 godina starosti, odnosno druga lica koja su po zakonu dužna da se staraju o čuvanju i negovanju maloletnika mlađih od 15 godina;
 • trudnice;
 • bolesna lica, lica sa posebnim potrebama i druga lica kojima je neophodna tuđa pomoć i nega;
 • lica mlađa od 16 godina i starija od 65 godina (muškarci), odnosno 60 godina (žene).

 

Ne zaboraviti (član 58. Stav 3. Zakona) - Lica sa područja za koje je naređena evakuacija - obavezna su da postupaju u skladu sa naredbom o evakuaciji.

Takođe, iako je osnovno načelo odbrane i spašavanja (u vanrednim situacijama) – SOLIDARNOST (i dobrovoljnost u okviru mogućnosti), ne treba zaboraviti da postoje i određene obaveze i odgovornosti, te shodno tome, Zakonom su propisane i PREKRŠAJNE KAZNE (čl. 144. i 145.) za NEpostupanje po nalozima.

Na ovom mestu, podsećamo da - poverenici i zamenici poverenika civilne zaštite - preduzimaju neposredne mere za učešće građana u sprovođenju mera i zadataka civilne zaštite i lične, uzajamne i kolektivne zaštite i rukovode jedinicama civilne zaštite, a građani na ugroženim i nastradalim područjima - dužni su da postupaju u skladu sa uputstvima poverenika, odnosno zamenika poverenika (član 97. stav 3. Zakona). Za nepostupanje u skladu sa uputstvom – propisana je novčana kazna za prekršaj, u iznosu od 20.000 do 50.000 dinara.

Na kraju, podsetimo se još jednom – NALAZIMO SE U VANREDNOJ SITUACIJI. Imajmo to na umu I PONAŠAJMO se u skladu sa tim, ne zaboravljajući da je u ovakvoj situaciji OPŠTI INTERES – IZNAD POJEDINAČNOG. Osluškujmo situaciju, pomozimo koliko možemo, UVAŽAVAJMO I POSTUPAJMO PO NALOZIMA nadležnih i odgovornih lica (ne odbijajmo, ne komplikujmo već komplikovanu situaciju – poslušajmo i uradimo naloženo), a sve u cilju što bržeg prevazilaženja ove situacije.


VIDETI – VANREDNE SITUACIJE – POPLAVE- KORISNE INFORMACIJE


Detaljnije videti:

Videti i povezane članke:

LJ.M.V.

Objavljeno: 19.05.2014.

Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
bs
Ukupno: 8
Komentar
kako kome
Komentar #8 objavljen : Sun September 07, 2014, 00:11:57
procitao sam ceo clanak i jos ponesto nikako da razumem u backoj palanci meni i jos nekoliko delova grada kad su vece i obilnije kise desavaju se strasne poplave zato sto od priliva mesaju se sa kanalizacijom i ulaze u kuce i delove za stanovanje i kod nas niko da dode i pomogne ni od opstinskih organa a da ne spominjemo pokrajinske i republicke koje kakve komisije koje primaju nadoknade za rad a nigde ih nema. nisam revoltiran nego ogorcen znam da niko nece ni na ovo reagovati nece sve moje napomene su podkrepljene dokazima kako bi bilo lepo da neko obrati paznju na ovaj komentar pozdrav
Milojka Marinkovic
Ukupno: 8
Komentar
steta na automobilu
Komentar #7 objavljen : Tue July 01, 2014, 18:03:31
Prisutnima na otvorenom, a u prvim prikazima na TV-u, gosp.Vucic je najavio nameru drzave Srcbije da ce nadoknaditi stetu na automobilima koje su napravljene od strane vojnih sredstava u toku akcije spasavanja.Ovog 17.o5.u Nemanjinoj ulici,pripravno za evakuaciju stajalo je moje malo auto.Sada je na placu parking servisa obezvredjeno do nule,tu je karoseriju unistila amfibija jer je auto bio ispod vode.Niko ga nece!I na tome ne mogu da se zaustavim jer moram nabaviti drugi automobil.Ima li nade da ce mi deo biti nadoknadjen?Hvala na odgovoru.
Toni
Ukupno: 8
Komentar
Re: ELEMENTARNE NEPOGODE - POPLAVE I BUJICE, KLIZIŠTA I ODRONI - KAO VANREDNE SITUACIJE I SMANJENJE
Komentar #6 objavljen : Tue May 20, 2014, 21:43:59
Postovani Josipe, nakanda za nezaposlenost se dobija po osnovu osiguranja koji svaki zaposleni placa dok radi. Po prestanki radnog odnosa aktivira se osiguranje koje ste placali, te na osnovu toga dobijate naknadu i nema nikakve veze sa drzavom,dobrom voljom i sl. Socijalna pomoc je vec nesto drugo. U svakom slucaju svako bi trebalo da pomogne kako moze i u skladu svoji mogucnostima.Mislim da ovo nije Vanredna situacija, vec katastrofa. Pozdrav
Suncica Antic
Ukupno: 8
Komentar
ELEMENTARNE NEPOGODE - POPLAVE I BUJICE, KLIZIŠTA I ODRONI - KAO VANREDNE SITUACIJE I SMANJENJE
Komentar #5 objavljen : Tue May 20, 2014, 12:17:43
VELIKA JE STETA STO KOD NAS PRVO MORA DA SE DESI DA BI SE OBRATILA PAZNJA NA TO. DA SE RANIJE SHVATALA OZBILJNOST I POTREBA ZA POZNAVANJEM SVEGA TOGA, BILI BI SVESNI OPASNOSTI KOJA VREBA I ODRADILI BI SVE PREVENTIVNE MERE. KADA GOD SMO GOVORILI DA JE NEOPHODNO POZNAVANJE I OBUKA GRADJANA SA PRAVILIMA PONASANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA ZAJEDNO SA MERAMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I NJIHOVA STALNA PRIMENA, NIKO TO NIJE UZIMAO ZA OZBILJNO I UVEK JE POSTOJALO BITNIJIH STVARI I PROBLEMA ZA RESAVANJE. A STA IMA BITNIJE OD ZASTITE LJUDSKOG ZIVOTA? POZARI KOJI SU SE DESAVALI PO DISKOTEKAMA I DRUGIM OBJEKTIMA KAO I RANIJE MANJE VREMENSKE NEPOGODE NAM NISU BILI DOVOLJNA OPOMENA I UVEK JE NEKO DRUGI BIO KRIV. NADAM SE DA CE SE POSLE OVE KATASTROFE I TRAGEDIJE KOJA NAS JE ZADESILA, CEO SVET A MI HOCEMO SIGURNO, KONACNO POSVETITI PRAVIM LJUDSKIM VREDNOSTIMA I PROBLEMIMA. MORAMO UVEK BITI KAO I SADA HUMANI, SOLIDARNI, SAOSECAJNI TJ. LJUDI SA PRAVIM ZNACENJEM TE RECI ONAKO KAKO NAS JE BOG ZAMISLIO I STVORIO PO SVOM OBLICJU.
Stevan Vujin
Ukupno: 8
Komentar
Poplave u Srbiji
Komentar #4 objavljen : Tue May 20, 2014, 09:12:26
Izuzetno koristan članak . Verujem da mnogi nisu upoznati sa Zakonom o vanrednim situacijama.
Nepoznat
Ukupno: 8
Komentar
Re: ELEMENTARNE NEPOGODE - POPLAVE I BUJICE, KLIZIŠTA I ODRONI - KAO VANREDNE SITUACIJE I SMANJENJE
Komentar #3 objavljen : Mon May 19, 2014, 23:03:33
HVALA!
TREBALO JE OVO IMATI U SVOJOJ ARHIVI.
Josip
Ukupno: 8
Komentar
SANACIJA posledice el nepogoda
Komentar #2 objavljen : Mon May 19, 2014, 18:11:09
STRASNO!!!
Predlazem da u sanaciji OBAVEZNO ucestvuju svi oni, radno sposobni sa lista socialne pomoci i nezaposleni koji primaju nadoknadu nezaposlenih da po OBAVEZI duzni su nedeljno ili dnevno raditi nekoliko sati na sanacijama da bi sacuvali svoje pravo drzavne pomoci...a da ko odbije takvu obavezu da se brise sa spiska drzavne pomoci
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2020.

USTAVNI SUD

Devizni prekršaj - Neprijavljivanje efektivnog stranog novca prilikom granične kontrole - Izricanje zaštitne mere - oduzimanja predmeta prekršaja - Odbijanje ustavne žalbe


DRŽAVNI SLUŽBENICI

Visoki službenički savet - Donet NOVI Poslovnik


TRGOVINA

Elektronska trgovina - Objavljeni vodiči za sigurnu e-trgovinu


PROMET NEPOKRETNOSTI

Centralizovana evidencija ugovora - Uređeno vođenje posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti


ZALOŽNO PRAVO

Puštena u rad oglasna tabla Registra zaloge


SUDSKA PRAKSA

Naknada štete


NAKNADA ŠTETE

Prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji


PLANSKI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

Obavezni elementi plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave


SUDSKA PRAKSA

Parnični postupak - Troškovi


PARNIČNI POSTUPAK

Pravo stranke na upotrebu svoga jezika u parničnom postupku


PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJU

Program "Moja prva plata"


SUDSKA PRAKSA

Radno pravo


ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Nije svako "pravljenje razlike" među licima diskriminacija


SOCIJALNA ZAŠTITA

Srbija će dobiti novi Zakon o Socijalnoj zaštiti


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sistem video-nadzora se koristi isključivo u skladu sa zakonom


PREKRŠAJI

Novi sistem elektronske kontrole i naplate parkiranja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Novi propis - Autobuska stajališta


SAOBRAĆAJ

Hidrografska delatnost


SUBVENCIJE

Vlada Republike Srbije - Usvojen program rasporeda korišćenja subvencija za hotelijere


TURIZAM

Pomoć turističkim agencijama


KULTURA

Koncerti, festivali, priredbe


SUDSKA PRAKSA

Krivični postupak - Troškovi


IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Osuđenici koriste "Skajp" i "Vajber" za kontakt sa porodicom tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Zakon o zaštiti od zarazne bolesti - Pojmovi iz Zakona


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)