POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

DODELA SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA - Zakonik o krivičnom postupku

Dodela sredstava

Vlada je, skodno članu 283. stav 8. Zakonika o krivičnom postupku – dodelila sredstva prikupljena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, u ukupnom iznosu od 351.509.000,00 dinara.

Odlaganje krivičnog gonjenja regulisano je članom 283. Zakonika o krivičnom postupku, kojim je propisano da - Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati jednu ili više od sledećih obaveza:

1) da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu;

2) da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani iznos, koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe;

3) da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad;

4) da ispuni dospele obaveze izdržavanja;

5) da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga;

6) da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja;

7) da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom.

Ovako prikupljena sredstava - dodeljuju se humanitarnim organizacijama, fondovima, javnim ustanovama ili drugim pravnim ili fizičkim licima, po sprovedenom javnom konkursu, koji raspisuje ministarstvo nadležno sa poslove pravosuđa.

Odluku o raspodeli sredstava - donosi Vlada, što je ona učinila donošenjem Rešenja o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (objavljeno u “Sl. glasniku RS”, br. 60/2016).

Sredstva su dodeljena na sledeći način:

1) Osnovna škola "Nikola Tesla", Kljajićevo, naziv projekta "Sanacija i opremanje košarkaškog terena", 2.819.316,00 dinara;

2) Dom zdravlja Paraćin, naziv projekta "Stići do pacijenta - u službi zdravlja", 1.236.000,00 dinara;

3) Osnovna škola "Jan Kolar", Selenča, naziv projekta "Zamena dotrajalih podova u svim učionicama i kabinetima", 1.843.620,00 dinara;

4) Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Beograd, naziv projekta "Direktna pomoć žrtvama trgovine ljudima", 1.442.000,00 dinara;

5) Dom za stare i penzionere, Kula, naziv projekta "Izvođenje sistema za automatsku detekciju i dojavu požara i izvođenje instalacija sistema za bolničku signalizaciju u objektu doma u Ruskom Krsturu, Borisa Kidriča 66, Ruski Krstur", 2.570.151,00 dinar;

6) Dom za stare i penzionere, Mol, naziv projekta "Postavljanje neklizajuće podne obloge i stepenišna stolica", 5.381.010,00 dinara;

7) Opšta bolnica Vršac, naziv projekta "Fleksibilni rino laringoskop ENF-GP, Abdominalna konveksna sonda 8820e, Set laparoskopskih instrumenata", 3.364.223,00 dinara;

8) Dom za lica ometena u mentalnom razvoju "Otthon", Stara Moravica, naziv projekta "Rekonstrukcija grejnog sistema", 2.037.671,36 dinara;

9) Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Beograd, naziv projekta "Licenciranje ustanove socijalne zaštite", 9.270.000,00 dinara;

10) Specijalna bolnica za interne bolesti, Vrnjačka Banja, naziv projekta "Obezbeđivanje energetske nezavisnosti Specijalne bolnice", 2.835.000,00 dinara;

11) Gerontološki centar, Jagodina, naziv projekta "Radovi na usaglašavanju sa strukturalnim standardima u postupku licenciranja ustanove za usluge domskog smeštaja", 2.499.436,00 dinara;

12) Dom zdravlja "Dr Nikola Džamić", Vrnjačka Banja, naziv projekta "Unapređenje zdravstvenih usluga Doma zdravlja", 2.640.000,00 dinara;

13) Društvo za pomoć MNRL opštine Brus, naziv projekta "Adaptacija prostora radi proširenja dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Brusu", 388.000,00 dinara;

14) Manastir Visoki Dečani, naziv projekta "Osvetljenje unutrašnjosti crkve Visoki Dečani", 23.469.521,41 dinar;

15) Zavod za vaspitanje dece i omladine, Beograd, naziv projekta "Program intenzivnog tretmana PIT", 7.119.000,00 dinara;

16) Gerontološki centar Kikinda, naziv projekta "SOS signalizacija na prvom i drugom spratu OJ Novi Dom", 1.204.000,00 dinara;

17) Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, naziv projekta "Sprečavanje izdvajanja dece iz bioloških porodica - usluga porodični saradnik za Srbiju", 6.972.000,00 dinara;

18) Dom za decu i omladinu "Duško Radović", Niš, naziv projekta "Povećanje bezbednosti korisnika na smeštaju u ustanovi unapređenjem sistema protivpožarne zaštite", 1.140.000,00 dinara;

19) Gerontološki centar Kruševac, naziv projekta "Na putu ka licenci - implementacija SOS signalizacije II faza", 3.453.974,00 dinara;

20) Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, naziv projekta "Konzervacija zidnog slikarstva unutrašnje priprate severnog i južnog broda i severnog paraklisa manastira Gračanica", 14.076.000,00 dinara;

21) Dom za smeštaj starih lica Smederevo, naziv projekta "Nabavka i ugradnja SOS signalizacije", 1.842.942,00 dinara;

22) Dom zdravlja Kruševac, naziv projekta "Nabavka dva vozila za službu polivalentne patronaže doma zdravlja Kruševac", 1.100.000,00 dinara;

23) Dom za decu i omladinu Stanko Paunović, Negotin, naziv projekta "Izrada stabilnog sistema za automatsku dojavu od požara", 483.100,00 dinara;

24) Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Pančevo, naziv projekta "Rekonstrukcija stare fiskulturne sale u školski višefunkcionalni prostor", 7.320.000,00 dinara;

25) Osnovna škola Miloje Čiplić, Novi Bečej, naziv projekta "Bezbedno za našu budućnost", 800.000,00 dinara;

26) Osnovna škola Sveti Sava, Kikinda, naziv projekta "Video nadzor u školi", 588.978,00 dinara;

27) Centar za socijalni rad, Apatin, naziv projekta "Nova šansa", 2.930.000,00 dinara;

28) Osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju "Miodrag V. Matić", Užice, naziv projekta "Ugradnja platforme za vertikalni transport sa pratiocem u OŠ za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju Miodrag V. Matić", 3.371.299,00 dinara;

29) Grad Užice, Užice, naziv projekta "Pešačka komunikacija za invalidna lica majke sa dečijim kolicima i rekreativce koji koriste bicikle ili rolere", 3.750.000,00 dinara;

30) Udruženje roditelja - staratelja, dece i prijatelja dece obolele od malignih bolesti "Čika Boca", Beograd, naziv projekta "Mi možemo sve", 510.000,00 dinara;

31) Gerontološki centar Beograd, naziv projekta "Izrada plana zaštite od požara sa procenom ugroženosti i instalacija stabilnog sistema za dojavu požara u Gerontološkom centru Beograd", 7.227.870,00 dinara;

32) Institut za neonatologiju Beograd, naziv projekta "Neonatalni respirator Babylog, Sonda za ultrazvučni aparat, NO - A uređaj za INO terapiju sa pratećim priborom", 8.511.642,00 dinara;

33) Centar za socijalni rad opštine Pirot, naziv projekta "Ostanak na ognjištu - dostojanstvena starost", 1.149.186,00 dinara;

34) Osnovna škola Mića Stanojlović, Koceljeva, naziv projekta "Jednaki uslovi obrazovanja za sve", 3.810.906,00 dinara;

35) Dom zdravlja Petrovac na Mlavi, naziv projekta "Nabavka ultrazvučnog aparata sa sondom za potrebe zdravstvene zaštite žena", 2.600.000,00 dinara;

36) Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović, Beograd, naziv projekta "Nabavka sanitetskog vozila", 4.800.000,00 dinara;

37) Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Niš, naziv projekta "Rano otkrivanje malignih bolesti grlića materice, materice, jajnika i dojki kod osoba sa invaliditetom ženskog pola", 4.980.000,00 dinara;

38) Dom zdravlja Miloje Hadžić Šule, Rača, naziv projekta "Nabavka sanitetskog vozila u cilju unapređenja usluga zdravstvene zaštite u opštini Rača", 6.200.000,00 dinara;

39) Centar za socijalni rad, Vladičin Han, naziv projekta "Pomoć u kući", 4.215.442,00 dinara;

40) OŠ Dositej Obradović, Klupci, naziv projekta "Sanacija igrališta za male sportove u školi u Runjanima", 1.586.000,00 dinara;

41) OŠ "IV kraljevački bataljon", Kraljevo, naziv projekta "Adaptacija i sanacija fiskulturne sale škole", 8.201.040,00 dinara;

42) Dom za smeštaj starih lica, Dimitrovgrad, naziv projekta "Nabavka sanitetskog vozila za Dom za smeštaj starih lica za prevoz korisnika do bolnice u Pirotu", 4.297.000,00 dinara;

43) OŠ "Branko Radičević", Popovac, naziv projekta "Izgradnja aneksa fiskulturne sale OŠ "Branko Radičević" u Popovcu, 2.980.000,00 dinara;

44) Opšta bolnica Aleksinac, Aleksinac, naziv projekta "Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uslovima", 3.666.482,00 dinara;

45) Dom zdravlja Doljevac, Doljevac, naziv projekta "Nabavka biohemijskog analizatora neophodnog za rad laboratorijske službe u DZ Doljevac", 1.680.000,00 dinara;

46) Dom zdravlja Kuršumlija, Kuršumlija, naziv projekta "Nabavka sanitetskog terenskog vozila sa pratećom medicinskom opremom - reanomobil za potrebe DZ Kuršumlija", 7.500.000,00 dinara;

47) Opšta bolnica "Đorđe Joanović", Zrenjanin, naziv projekta "Jačanje zdravstvene zaštite Srednjobanatskog okruga", 8.264.114,80 dinara;

48) Ministarstvo zdravlja, Beograd, naziv projekta "Nabavka sanitetskih vozila", 101.821.860,00 dinara;

49) Opšta bolnica "Studenica", Kraljevo, naziv projekta "Unapređenje pružanja usluga na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite na urološkom odeljenju", 5.421.000,00 dinara;

50) Dom zdravlja Batočina, Batočina, naziv projekta "Nabavka sanitetskog vozila tipa PEUGEOT PARTNER LONG 1,6 HDI za potrebe službe kućnog lečenja i hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Batočina u 2016. godini", 3.150.000,00 dinara;

51) Dom zdravlja Pančevo, Pančevo, naziv projekta "Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite pacijentima na hemodijalizi", 4.500.000,00 dinara;

52) Dom zdravlja "Kraljevo", Kraljevo, naziv projekta "Unapređenje uslova za rad Doma zdravlja Kraljevo na ruralnom području", 1.195.000,00 dinara;

53) ZC Užice OJ Dom zdravlja Nova Varoš, Nova Varoš, naziv projekta "Nabavka biohemijskog analizatora za dom zdravlja Nova Varoš", 1.860.000,00 dinara;

54) Beogradski festival cveća, Beograd, naziv projekta "Senzorni vrt u OŠ Radivoj Popović Zemun za decu sa oštećenim sluhom", 1.648.000,00 dinara;

55) Centar za socijalni rad Merošina, Merošina, naziv projekta "Briga o starima", 1.657.410,00 dinara;

56) Beogradski šahovski klub slepih "Napredak", Beograd, naziv projekta "Pogled preko šahovske table", 388.500,00 dinara;

57) Vaspitno-popravni dom Kruševac, Kruševac, naziv projekta "Učinimo svet lepšim - živimo od rada a ne od kriminala", 5.165.443,20 dinara;

58) Centar za socijalni rad za opštinu Kučevo, Kučevo, naziv projekta "Ispunjenje dela strukturalnih i funkcionalnih standarda u postupku licenciranja ustanova socijalne zaštite - adaptacija sobe za izolaciju preminulih korisnika, sanacija i rekonstrukcija krovnog pokrivača na objektu za smeštaj korisnika i na objektu kuhinje sa trpezarijom, sanacija i rekonstrukcija kupatila", 4.937.670,24 dinara;

59) Gerontološki centar, Mladenovac, naziv projekta "Ograđivanje dvorišta Ustanove Gerontološki centar Mladenovac", 495.000,00 dinara;

60) Udruženje Milutin Milanković, Beograd, naziv projekta "Digitalizacija arhivskog nasleđa u oblasti matematičkih nauka i osnivanje referentnog dokumentacionog centra - Digitalnog legata Milutin Milanković", 1.928.500,00 dinara;

61) Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije, Prijepolje, naziv projekta "Znanjem do istih prava na život", 639.000,00 dinara;

62) Savez slepih u Srbiji, Beograd, naziv projekta "Obnova studija biblioteke saveza slepih Srbije Dr Milan Budimir", 1.684.330,00 dinara;

63) Centar za istraživanje i razvoj društva Ideas, Beograd, naziv projekta "Unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava za efikasno i ekonomično korišćenje namenskih transfera za razvoj usluga socijalne zaštite", 5.968.900,00 dinara;

64) Udruženje invalida cerebralne i dečije paralize, Užice, naziv projekta "Radna inkluzija osoba sa invaliditetom", 2.777.000,00 dinara;

65) Predškolska ustanova "Boško Buha", Vrbas, naziv projekta "Opremanje predškolske ustanove Boško Buha - nabavka krevetića za decu predškolskog uzrasta", 4.532.000,00 dinara;

66) Udruženje građana "Nova ideja", Beograd, naziv projekta "Klasična muzika svima", 1.019.000,00 dinara;

67) Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža, naziv projekta "Povećavanje kvaliteta rada i poboljšanje radne okolnosti Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža", 593.462,00 dinara.

LJ.M.V.

 

Objavljeno: 15.07.2016.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

(15.10.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/465694/Od-1-novembra-vlasnici-nekretnina-iz-nase-zemlje-mogu-u-Grcku

https://www.novosti.rs/vesti/drustvo/933630/novi-sastanak-kriznog-staba-razmatrace-stroze-mere-skok-broja-zarazenih-zabrinjavajuc

(14.11.2020.)

(16.11.2020.)

(20.11.2020.)

(25.11.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/468074/Grcka-opet-produzila-blokadu-za-jos-sedam-dana

http://www.politika.rs/sr/clanak/468241/Izrael-ima-snimak-govora-iranskog-naucnika-o-pet-bojevih-glava

(05.12.2020.)

Ruska vakcina nakon dve doze efikasna 96,2 odsto

http://www.politika.rs/sr/clanak/468539/Ruska-vakcina-nakon-dve-doze-efikasna-96-2-odsto

Zašto Viola „minira” Vašingtonski sporazum

http://www.politika.rs/sr/clanak/468994/Istraga-o-poreklu-koronavirusa

http://www.politika.rs/sr/clanak/469360/Dobrovoljcima-samo-prava-vakcina

(23.12.2020.)

(07.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/470436/Troje-mrtvih-u-lavini-u-skijalistu-u-Rusiji

(10.01.2021.)

Stamatović: Poseta Vučića početak dijaloga vlasti i opozicije

http://www.politika.rs/sr/clanak/470838/U-Turskoj-vakcinisano-vise-od-pola-miliona-ljudi-za-dva-dana

(16.01.2021.)

(18.01.2021.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/471085/Svi-u-opstini-Vlasotince-imace-struju-za-sedam-do-deset-dana

https://www.novosti.rs/planeta/svet/956901/angela-merkel-zapretila-briselu-ako-evropska-unija-nece-nemacka-hoce

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za januar 2021.

VLADA

Srpska privreda će opstati uprkos uticaju pandemije


TRGOVINA

Tržište spremno i za slučaj novog zatvaranja


JAVNE FINANSIJE

Uspeh države se meri po stanju njene ekonomije


KULTURA

Kultura, jedna od temeljnih vrednosti života i društva


SUDSKA PRAKSA

Porodično i nasledno pravo


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

SZO pozdravlja mere i napore Srbije u borbi sa COVID-19


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Srbija će dobiti bezbedne vakcine protiv COVID-19


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Masovna vakcinacija u prvom kvartalu 2021. godine


DRŽAVNA UPRAVA

Puna primena Centralnog registra stanovništva na proleće


USTAVNO

Usvojen predlog za promenu Ustava u delu pravosuđa


ODBRANA

Bezbednosna situacija u Srbiji stabilna


EVROPSKE INTEGRACIJE

Što pre uobličiti primenu nove metodologije proširenja za Srbiju


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Uvećanja uz penzije


SUDSKA PRAKSA

RADNO PRAVO


SUBVENCIJE

Podrška Vlade radu ugostiteljske i turističke privrede


STATISTIKA

Republički zavod za statistiku


NARODNA BANKA SRBIJE

Trendovi u kreditnoj aktivnosti


OBLIGACIONO PRAVO

Kapara kao odustanica, Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


SUDSKA PRAKSA

MEDIJSKO PRAVO


BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Koordinirana borba državnih organa protiv organizovanog kriminala


EKOLOŠKA BEZBEDNOST

Naredna godina će biti obeležena brigom za ekološku bezbednost


SOCIJALNA ZAŠTITA

Kontinuirana podrška ustanovama socijalne zaštite


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Izgradnjom auto­-puteva gradi se jača Srbija


VLADA

U prvom kvartalu 2021. započeti projekti od nacionalnog značaja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Prve deonice na Moravskom koridoru biće završene 2022. godine


RAD I ZAPOŠLJAVANJE

"Svet u 2021" - Srbija se uspešno suočila sa ekonomskim aspektima krize


RODNA RAVNOPRAVNOST

Osnaživanje mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalu


ZAPOŠLJAVANJE

Proširiti obuhvat reforme sezonskog zapošljavanja


SOCIJALNA ZAŠTITA

Značajno unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2020.


OBRAZOVANJE

Nastavak stipendiranja za 971 izuzetno nadarenog učenika i studenta


FINANSIJE

U budžetu za narednu godinu 15,2 milijarde dinara za zdravstvo


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)